Lauren Gorgo, 27 februarie 2018, Raportul 5D
09/03/2018
Laurean Gorgo – Raport 5D aprilie 2018
23/05/2018
Show all

Laurean Gorgo – Raport 5D, martie 2018

Amnistie acordată: marea reconciliere

Lauren, 22 martie 2018, raportul 5D

Traducere: Ana Nicolai

Am ieșit din perioada eclipselor, am trecut prin echinocțiu și intrăm în perioada de Mercur retrograd! De astăzi… etapa staționară a lui Mercur… în mod oficial, începem calibrarea mentală extinsă, necesară pentru a întâlni Inima de curând calibrată. Potrivit Surselor mele, acesta e „marele eveniment” al primăverii (în emisfera nordică) ce va fi urmat apoi de o calibrare importantă a corpului fizic, care se va întinde pe durata întregii veri (ierni în emisfera sudică).

În următoarele câteva săptămâni vom integra în totalitate noua Inimăminte umană, adevăratul vehicul pentru cocreare (cu Mintea Divină) și mecanismul necesar pentru a transcende mecanismul experienței umane inferioare… toate acestea pentru a interacționa plenar cu tărâmurile mai înalte ale Creației.

Inimamintea este interfața dintre pământ și tărâmurile divine, portalul nostru de comunicare cu lumea de „dincolo de văl”. Ea este creată prin sinteza polarităților noastre masculină/feminină, îngăduindu-ne să ne ancorăm în matricea unității și să ne asigurăm poziția pe pământul pentadimensional… adică este o componentă de mare importanță a procesorului noului om.

Reconcilierea ia naștere din capacitatea voastră de a vă ridica și de a cădea, dar în final de a vă ridica deasupra căderii… omului.

Datorită activării Inimiiminte lăsăm în urmă lumea reciclării karmice constante (cauzală) și intrăm în lumea mai unificată a reconectării cu tot ceea ce ESTE.

Anotimpul ce se așterne în față vestește începutul oficial al unei lumi cu totul nouă, o lume în care suveranitatea noastră domnește. Pe măsură ce părăsim matricea separării,  ne recuperăm părțile separate ale sufletului, în care ne-am fragmentat pentru a exista în ea.

Ca să ne restructurăm a doua viață pe baza întregului a cine suntem, nu mai putem să ne divizăm sau să ne separăm de adevărul nostru (adică să renunțăm la vreo parte din noi), așa că recuperarea va fi o temă continuă în acest an, pe măsură ce ne recuperăm părțile din noi înșine pe care le-am dat (în principal altora), în cauzalitate.

Acest proces de defragmentare radicală este necesar pentru a ne restabili la caracterul nostru complet și va cere să rămânem credincioși cu orice preț adevărului nostru autentic… în timp ce urmărim lumea și pe cei din jur transformându-se…  fără a ne apleca, a ne întinde, a ne conforma și/sau a păși în afară din noi înȘine.

E posibil ca aceia care ne aflăm pe calea autorității să observăm de fapt că o mare parte din datoria noastră (polaritate) este deja socotită de către consiliile karmice rezolvată, dar că standardele noastre în ce privește excelența depășesc nevoia acelei hotărări. Străduința pentru impecabilitate este atât de întipărită, atât de adânc înrădăcinată în ADN-ul Inițiaților din Ordinele Sacre ale Înălțării (mai multe despre acest subiect în secțiunea de mai jos), încât unii trebuie să se dea înapoi acum… pentru a-și reevalua poziția și pentru a observa dacă eforturile lor sunt în zadar, dacă depun prea multe eforturi.

Rezolvarea datoriei karmice asigură faptul că drumul se va ivi pentru a ne întâlni, dar nu și dacă încă ne apărăm poziția în polaritate. Locul vostru din cadrul dualității stabilește momentul când nu vă mai simțiți conectați la/interesați de povestea rănirii voastre și a rănirii celorlalți… când nu vă mai raportați la suferință dintr-un punct de vedere personal.

Atunci când va veni acest moment… și va veni… e timpul să „urcați pe cal”, să adunați fragmentele trecutului vostru și să mergeți mai departe în totalitate. Nu e atât de simplu pe cât pare, dar dacă simțiți în interior această hotărâre… și nu toată lumea o simte (încă)… munca de acum este să vă eliberați de orice sentimente de obligație de a vă identifica prea mult cu suferința altora sau de a excela în responsabilitățile voastre karmice și pur și simplu să vă întrupați din toată inima Adevărul.

Legământul nostru karmic s-a încheiat, ceea ce înseamnă că suntem liberi să încetăm să ne mai luptăm, forțând și cerând ca Femininul divin să-și găsească locul pe care îl are pe această planetă… prin urmare, nu mai avem nevoie să ne apărăm poziția pe care o avem în viață, în calitate de ființe purtătoare de lumină.

Deja am dobândit-o și deja am câștigat.

E timpul să creăm într-un mod nou.

Prefață

Doresc să prefațez acest raport cu trei lucruri:

1- Afară de cazul când este menționat altfel, numeroasele transmisii incluse în acest raport vă sunt aduse de conștiința consiliului de lumină arcturian, unită cu colectivul Elohim care ne animă de această dată transmisiunile.

2- Pentru cei care în prezent lucrează în direcția conștientizării corpului lor divin sau Ka, acest mesaj este infuzat cu coduri de activare ce vor ajuta la trezirea unor codoni importanți din ADN ce găzduiesc materialul genetic specific modelului corpului înălțat.

3- Și în final, „Inițiații Ordinelor Sacre”, așa cum este folosit în contextul ce urmează, sunt cei care acum s-au prezentat în față pentru a confirma pregătirea Pământului pentru înălțare planetară… cei care au făcut jurământul de bodhisattva de a-și amâna înălțarea personală până când planeta și oamenii ei vor fi pregătiți să primească Grația lui DUMNEZEU (întoarcerea Shekinei), cei care și-au menținut jurămintele vechi și legămintele sacre de a reveni în separare (densitate umană) iar și iar, pentru a asigura că genealogia luminii rămâne intactă pe pământ.

Pentru a fi clar, cei mai mulți dintre voi, care citiți aceste rânduri (cei care simt că rezonează cu munca mea) provin din multe ordine străvechi din trecut (Melchizedek, rozicrucian, hermetic etc.)… din diverse genealogii de organizații ezoterice și oculte, de preoții de preoți și preotese, sacre. De exemplu, la fel ca numeroasele mele Surori (din Fraternitatea Trandafirului) de aici din comunitatea TWYH, descendența mea străveche (pământeană) și legământul meu străvechi își au originea în Ordinul Magdalena, dar rădăcinile noastre sunt variate, printre numeroasele școli magice/de mistere, ale căror învățături ne-au pregătit în final exact pentru această viață de dezvăluire.

În inițierile și îndoctrinările noastre în aceste Ordine Sfinte, toți am făcut jurământul solemn că puterea pe care ne-am dezvoltat-o în numeroasele noastre rituri de trecere va fi folosită doar în scopul iluminării spirituale… și pentru binele cel mai înalt al tuturor… și că vom păstra vii marile adevăruri mistice în celulele noastre, în calitate de păstrători ai înțelepciunii cunoașterii sacre, pentru viitorul omenirii și al vieții pe pământ.

Și așa se face că, prin încarnările noastre repetate în aceste societăți sacre, am asigurat supraviețuirea învățăturilor secrete (ale Dumnezeiței), le-am păstrat neprofanate de-a lungul erelor, în ADN-ul nostru DIVIN, unde „Sfântul Graal” așteaptă întoarcerea noastră în siguranță. Chiar și atunci când templele noastre au fost distruse, învățăturile noastre uzurpate și denaturate, Cunoașterea divină a fost păstrată în siguranță în cămăruța Inimii noastre pentru ca acum, în această viață, să ne putem reuni toate genealogiile în numeroasele expresii ale Inimii UNICE.

Preludiu la Elohimi

Alocând câtva timp pentru a mă familiariza cu conștiința Elohimilor, am ajuns să înțeleg (vag), prin transmisiunea unor inteligențe ale luminii incredibile, că ei sunt arhitecții și constructorii sacri ai formei și… în scopul acestor mesaje…  Dumnezeii creatori ai ființelor umane.

Modelul corpului înălțat, denumit și modelul Adam KAdmon, începe să se facă cunoscut.
De aceea, dorim să aducem în prim-plan inteligența Elohimilor, colectivul responsabil de crearea modelului menționat… model ce începe să se exprime prin intermediul inițiaților din toate Ordinele Sacre.
 

 

Chiar dacă eu/voi/noi abia începem să înțelegem superficial Adevăratele noastre origini umane prin trezirea ADN-ului nostru DIVIN, aflu că „Elohimii l-au creat pe Adam”, care este un nume arhetipal dat petru a reprezenta rasa umană, precum și mitologia „Omului Universal” eliberat.

În termeni metafizici, ele explică Adam Kadmon ca fiind modelul (divin) ce reprezintă cele șapte etape de creare a rasei umane – aceleași principii și idei folosite la crearea acestui sistem solar sau al acestei planete, de exemplu. Crearea modelului înălțat e bazată pe un tipar geometric sacru, și mi se arată că geometriile care mențin structura cristalină a formei corporale sunt aceleași care susțin crearea structurilor cristaline ale Noului Pământ.

Dorința noastră este ca fiecare dintre voi să își amintească, mai presus de orice, că așa-zisul corp de lumină este de fapt o creație a configurației luminii pentru Noul Pământ, la fel cum modelul corpului fizic este o creație a configurației pentru Pământul fizic.
Ca atare, cei care sunt pregătiți să treacă la un nivel mai înalt al experienței corpului de lumină sunt cei care trec de asemenea la o matrice a luminii de nivel mai înalt.
Acest fapt va ajuta la schimbarea coordonatelor geometrice guvernatoare ale busolei umane, reorientându-i pe inițiații din Ordinele Sacre spre experiența vieții noi, înălțate, „pe pământ precum este în cer.”

Printr-un proces de densificare care este în esență făcut vizibil cu ajutorul regnului elemental, modelul înălțat este materializat mai întâi prin impresii eterice repetate ale configurării luminii geometrice menționate… acele impresii sunt puse strat cu strat, repetându-se iar și iar, până când acele geometrii fractalice își reduc frecvența, coborând în fizicalitate pe o traiectorie în spirală.

Acest proces de densificare este apoi menținut laolaltă (în conștiință) de către elementali, cărora le este acordată autoritate asupra corpului fizic până când un suflet s-a maturizat, ajungând la un nivel de autoritate Divină personală.

Privind retrospectiv, acum pot vedea că în raportul precedent s-a făcut aluzie la acest proces:

Aceasta e calea întrupării. Într-un sens destul de literar, aduceți Adevărul vostru corpului vostru, iar acesta e un proces care vă cere să vă împletiți lumina lăuntrică în jurul vostru.
Nu este un lucru care să fie făcut într-o clipă, ci prin numeroși pași conștienți și repetați, ce pregătesc o nouă cale fizică… căci prin repetarea tiparelor de lumină reușiți să le densificați în formă. Înțelegeți?

Fiind în permanență autentici, în esență, creăm noi tipare de lumină, iar și iar, până când ele se încheagă… ne reformăm la modul propriu experiența fizică prin schimbarea unei realități fluide (holografice) într-o stare solidă.

Anul acesta vom învăța foarte multe lucruri despre noi înșine!

Reconcilierea cu DUMNEZEU

Recentul echinocțiu, o zi de echilibru (masculin-feminin) total, a oferit fiecăruia din noi ocazia de a ne îndrepta din nou spre Soarele din interior, pentru a ne aminti de legământul nostru sacru (de a ne întrupa natura divină) din această viață și de a face un alt pas mai adânc în manifestarea acelui legământ.

Acest pas următor este reconcilierea noastră cu DUMNEZEU.

Reconcilierea cu DUMNEZEU vine asupra voastră.
Ea se apropie în mod individual, atunci când fiecare dintre voi se află într-o stare de pregătire pentru a-și accepta bunătatea, atunci când v-ați încheiat numeroasele rotiri de pe roata karmei și v-ați pregătit pentru a deveni rodnic în acțiunile sufletului vostru.  

Conform Wikipediei: În teologia creștină, reconcilierea reprezintă un element de salvare, ce se referă la rezultatele ispășirii. Reconcilierea este sfârșitul înstrăinării (separării), cauzată de păcatul original (căderea omului), dintre Dumnezeu și omenire.

În mod interesant, într-o recentă comunicare cu Iisus, și el a menționat că echinocțiul de primăvară va iniția o nouă călătorie de primă importanță, de „reconciliere cu DUMNEZEU”:

Astăzi prezint esența luptei de a depăși adversitățile voinței umane, de a triumfa asupra minții egoului și de a fi câștigat ‘lupta erelor’.

Căci atunci când faceți acest lucru reușiți să deveniți cel mai mare virtuoz. Ați muncit din greu și ați triumfat, v-ați războit și ați învins.
Într-adevăr, războiul dintre ego și suflet a fost adevărata luptă a Erelor… omului.
Omul a căutat să distrugă totul pe drumul său, să incapaciteze ceea ce îi servește cel mai mult. Și totuși, în această luptă interioară, dintre mintea omului și Inima lui DUMNEZEU, fiecare om va câștiga în cele din urmă.
Iată ce vă aduce perioada care vine… înțelegerea că în luptă se află reconcilierea.
Și așa se face că, în acest moment din șederea voastră pe pământ, începeți călătoria reconcilierii voastre cu DUMNEZEU.
A vă reconcilia cu DUMNEZEUL lăuntric înseamnă a reveni în palatul vostru Adevărat, al păcii și sfințeniei (întregirii). Pentru cei aflați pe calea înălțării, cei care își întrupează Sinele și natura autentică, reconcilierea începe la schimbarea anotimpului.
Echinocțiul vernal din 2018 reprezintă un punct de cotitură de primă importanță, un moment crucial pe calea înălțării, ce vă reorientează întreaga atenție din viața voastră, de la agitație interioară continuă, la „pace ce depășește orice înțelegere”.
Această reorientare pur și simplu vă redirecționează forța vitală, de la pierderea constantă de rezerve vitale, la regenerarea forței vitale ce rezultă din adevărata liniște interioară.
În războiul cu egoul se pierde foarte multă putere… atât de multă, încât o veți o remarca la punerea în libertate a vitalității care este deblocată, aptă de a fi redirecționată și utilizată pentru mult mai multe lucruri.
Faptul că acest depozit de energie vă devine accesibil va accelera apariția schimbărilor uriașe… în corpul vostru, în viața voastră, în munca din viața voastră și în relațiile voastre.
Căci prin punerea în libertate a Forței vieții vă veți naște din nou în lume CA viață în Sine.

Iar aceste rânduri vin din partea Elohimilor:

Anotimpul care vine este unul prevestit… el reprezintă eliberarea voastră din lumea morților și readaptarea la lumină.
Atunci când lumina vă cheamă Acasă, vă cheamă să vă vedeți adevărata stare a Sinelui în oglinda dualității, dar din starea de conștiință a trialității.
Și, pe măsură ce vă nașteți din nou în lumina Adevărului, veți ajunge să vă cunoașteți pe voi înȘivă așa cum sunteți văzuți și înțeleși de Creatorul vostru.
Veți merge în adevărata voastră lumină și veți ajunge să vă aduceți aminte de Adevăratul vostru legământ… și în același timp veți ajunge să conștientizați tot ceea ce ați uitat.
Căci în reconcilierea voastră cu DUMNEZEU, vă conștientizați ca fiind DUMNEZEU.
Reconcilierea reprezintă reconectarea voastră… reunirea sinelui vostru străvechi și viitor, reamintirea adevăratei voastre moșteniri, ca ființe purtătoare de lumină dintre cele mai înalte.
În timp ce ajungeți să vă amintiți de Adevărata voastră noblețe, de sacralitatea voastră, ajungeți să vă slujiți Sinele Universal, în calitate de Creatori plini de măiestrie ai celui UNIC.
Acesta, dragi Creatori, e legământul pe care toți căutați să vi-l amintiți… întruparea adevăratei forme DUMNEZEIești, contractul de a Sluji de pe o poziție a plenitudinii, a amintirii rangului vostru și rămânând în tărâmurile de lumină.
Veți ajunge să Cunoașteți aceste lucruri, iar în timp ce o veți face… în timp ce vă amintiți mai mult din viitorul despre voi… veți ajunge să vă Cunoașteți poziția anunțată, „pe pământ precum este în ceruri”, ca pe cel/cea care s-a străduit, care a învins și care s-a ridicat până la tărâmurile Adevărului.
Toate acestea vă vor fi prezentate, așa cum v-am prezentat și noi aceste informații, din înalturi.

Planul grandios

Potrivit arcturienilor și Elohimilor, Planul grandios pentru omenire și Pământ (care simt că este analog cu Modelul Raiului) se dezvăluie acum în arhivele Akashice ale omenirii, care, din câte înțeleg acum, se află în Sălile din Amenti, descrise ca fiind un subgrup al arhivelor Akashice… o bază de date (ce pare a fi holografică) sau bibliotecă plină de cunoștințe superioare/galactice/multiversale ce conțin (printre multe alte lucruri) istoria străveche a Pământului, inclusiv și în special modelul înălțării, de la toți cei care au făcut-o înaintea noastră.

Mi se explică că este un lucru absolut extraordinar… care în final va redefini și restructura întreaga planetă Pământ.

Datorită acestor informații, lumea fizică va fi restabilită într-un mod cu totul nou, bazat pe unele adevăruri foarte străvechi aflate în Sălile din Amenti… adevăruri ce conțin informații despre capacitățile noastre umane depline. Îmi este arătat că acolo sunt stocate codurile genetice concrete și informații despre secvențierea ADN-ului cu privire la crearea corpurilor de lumină și a formei umane.

După părerea mea, această deschidere marchează începutul oficial al noii paradigme pe pământ, ceea ce înseamnă că oricine este pregătit să pătrundă acolo o poate face acum… dar acest fapt vine cu o declinare de responsabilitate:

Această perioadă de pe pământ este perioada unui plan grandios și elaborat…nu de către cei pe care îi numiți cei șapte măreți (Elohimi), ci de fiecare dintre voi… fiecare suflet ce ia parte la Planul grandios pentru Pământ și omenire.
Ca atare, este un decret divin să pășim în față în acest moment, oferindu-vă numeroasele valuri noi de energie esențială a luminii și informații, ce vor accelera venirea marii reconcilieri.
Ceea ce anunță acest fapt este de o mare importanță, căci prin acest Plan va începe oficial întoarcerea în Rai.
Acum, și v-o spunem cu multă venerație pentru Plan și pentru rolul omenirii în cadrul lui: acest plan, deși devine disponibil acum tuturor celor care caută Adevărul lui, va fi dezvăluit doar celor cu Inima purificată.
De ce?, ați putea întreba. Vă vom destăinui așadar că, în calitate de Creatori de Lumi, este de maximă importanță ca doar celor care au intenții curate pentru planetă și oamenii ei să li se îngăduie să participe la Planul grandios pentru Pământ.
Și mai spunem cu multă IUBIRE, admirație și respect pentru toți cei care doresc să facă parte din lumea nouă și crearea ei… desigur că toți sunt invitați să participe.
Fiecare om în parte de pe această planetă este inclus în Planul grandios pentru destinul cel mai înalt al Pământului, însă este o cerință absolută ca fiecare persoană care aspiră să ia parte la construirea Raiului să facă acest lucru cu o puritate totală a inimii și minții. Fără excepție.

Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de ajutor… de bună seamă că, cu cât sunt implicate mai multe minți, inimi și mâini, cu atât este mai bine… numai că este vital de important ca integritatea Planului Raiului să fie păstrată intactă, fără diversiune… adică exact modul în care Elohimii au dat ființă acestei lumi și multor altora, în deplină concordanță cu legea divină.

Din această cauză, e necesar să fim total eliberați de natura noastră umană inferioară, căci doar o inimă deschisă va acorda accesul la Sălile din Amenti… cu cât mai înalt este coeficientul nostru de IUBIRE, cu atât ne sunt acordate informații de ordin mai înalt.

Soluționarea karmică personală, depolarizarea și defragmentarea ne măresc coeficientul de IUBIRE necesar pentru a deschide seiful din cămăruța Inimii noastre ce ne dezvăluie în totalitate rolul pe care îl avem în Planul grandios.

În acel scop, Elohimii vor conlucra foarte strâns cu toți cei care sunt acum pregătiți să participe la crearea unui Nou Pământ… cei care au învățat să folosească cu succes puterile creatoare ale gândului, sentimentului și acțiunii juste, așa cum s-a intenționat inițial a fi folosite… în cocreare reală cu DUMNEZEU… vor fi acum întru totul susținuți să cocreeze noile sisteme ale Raiului pe Pământ.

Acum, și pe măsură ce mulți dintre voi încep să iasă la suprafață din adâncurile limitării umane și se pregătesc să-și refacă corpul și viața… să ne îndreptăm atenția asupra activării ADN-ului vostru, chiar în timp ce ADN-ul pământului se trezește pentru a dezvălui un nivel nou al Planului.

Activarea moleculei M-stra*

[*moleculă divină eterică, asociată cu ADN-ul nostru. M-STRA este de fapt acronimul pentru Metatronic Star Tect Redemption Apex/Apogeul Reabilitării Tainice a Stelei Metatronice.. N.tr.]

De la jumătatea lunii (și în continuare), am fost bombardați cu val după val de frecvențe noi/mai înalte ale luminii… atât fotonică, cât și radiații cosmice ce conțin codificări străvechi ale Sursei… pentru a promova unele activări incredibile ale ADN-ului DIVIN/superior (atât planetar, cât și uman).

Elohimii au explicat că ei sunt de fapt responsabili (cel puțin parțial) de facilitarea, prin decret divin, a multor valuri noi de energie a luminii esențiale, necesară pentru a accelera „marea reconciliere”.

Motivul pentru care ei ies în față atât de puternic în acest moment este acela că aceste descărcări de noi informații ale luminii sunt și au fost foarte mult legate de fizicalitatea noastră, de întruparea noastră… și, prin extensie, de Adevăratul nostru scop (colectiv) și de Planul grandios al Pământului (nou).

Cu alte cuvinte, aceste infuzii neîntrerupte de energie pe care le integrăm necontenit sunt codificate cu instrucțiunile necesare construirii noului nostru model uman (Adam Kadmon), modelul pe care ei înșiși l-au Creat … planul prototipului original, divin pentru omenire, care a existat înaintea căderii noastre din grație.

Activările de ADN care apar în corpul uman sunt activările necesare să ducă vehiculul fizic nu doar la o stare mai profundă de întrupare, ci și la actualizarea acelei întrupări.  

Prin „actualizarea întrupării” ei explică că codificările specifice existente în radiațiile cosmice conțin directivele necesare trezirii moleculei M-stra, care e descrisă ca o moleculă de lumină-materie ce accelerează integrarea corpului de lumină, ca pe o amprentă divină, în corpul primordial.

Se pare că trezirea acestei molecule M-stra este o componentă de  accelerare a devenirii noastre, întrucât ea e menită să activeze total sistemul de 12 catene ale ADN-ului pentru modelul original Adam Kadmon, care precipită evoluția lui homo sapiens în „homo luminous”.

Asta înseamnă (pentru unii) că în ADN-ul nostru se reactivează amintirea întipărită despre adevărata noastră formă divină, pe măsură ce Pământul însuși își reactivează ADN-ul planetar superior, punând în libertate codurile străvechi (divine) stocate în arhiva Akashică umană.

Pentru cei care devin conștienți de corpul de lumină a lui Adam Kadmon, configurarea modelului stării voastre Universale de a fi, veți trece printr-o serie de activări diferite de toate cele de până acum.
Aceste activări se vor prezenta progresiv, dar fiecare va fi bazată pe cea precedentă, strat după strat.
La fel cum este construit universul, veți fi reconstruiți strat cu strat, din holograma modelului Adam Kadmon existentă în matricea voastră celulară… în interfața celulară (M-stra) a corpului vostru de lumină.

Pe măsură ce fizicalitatea noastră ajunge la o relație mai profundă cu planul nostru divin, geometriile sacre de lumină care ne alcătuiesc modelul Adam Kadmon încep să se activeze și să se trezească în toate trilioanele noastre de celule, readucându-ne nu doar la natura noastră umană optimă, ci și la divinitatea noastră deplină… la desăvârșirea noastră divină și originală Adevărată.

În cuvintele mele: pur și simplu incredibil.

Noi daruri spirituale

În timp ce au loc în noi aceste activări ale ADN-ului superior, ele aduc de asemenea o inteligență (lumină) nouă, ce ar putea fi percepută ca niște daruri spirituale noi… însă ele nu sunt nicidecum noi pentru noi, ci reprezintă trezirea capacităților latente care existau deja în noi.

Pe măsură ce corpul de lumină vi se densifică, iar corpul fizic vi se dez-densifică, vă aflați într-un loc ce vă permite să mențineți un echilibru între lumi, care face posibil ca „darurile voastre spirituale”, cum le-ați numi, să se manifeste ca fiind mai fizice.
Aceste daruri, ca să spunem așa, au făcut mereu parte din voi. Se poate să le fi simțit ca fiind reale, să fi visat la aceste capacități, să le fi văzut apărând în spațiul unde meditați, dar se poate să fi eșuat să aduceți, prin văl, în starea voastră de veghe, aceste aptitudini intrinseci.
Acest fapt s-a datorat în mare parte diferenței de frecvență dintre corpuri, dintre densitatea formei voastre umane și ușurința formei voastre spirituale, dar acum acest lucru se schimbă.
Pe măsură ce vă activați ADN-ul superior, mai cosmic sau Universal, care vă duce dincolo de condiția umană, ca să spunem așa, vă aduceți și capacitățile spirituale în matricea de lucru a experienței vieții fizice.

Corpul este o poartă stelară, un templu luminos al Creației, care odată total activată se aliniază cu Inima lui DUMNEZEU. Această aliniere ne deschide către tărâmuri mai vaste de experiență în interiorul formei noastre, dându-ne acces la diverse realități interdimensionale, reconectându-ne cu lumi și aptitudini pierdute, ce ne vor aduce în final mai multă bucurie și împlinire decât am cunoscut în timp ce am fost blocați în programul realității 3D.

Intrăm într-un nou ciclu al vieții pe pământ atât de captivant, ce include însuși adevărul despre originile noastre genetice și despre generalogiile noastre străvechi… în această privință, vom ajunge să cunoaștem toate darurile sacre ale Slujirii, pe care cândva le cunoșteam atât de bine. Cu cât ne detașăm mai mult de monotonia cauzalității ce guvernează pulsul monoton, repetitiv al vieții 3D, cu atât vom fi mai capabili să ne deschidem față de aptitudinile noastre inerente de Creație, amintindu-ni-le în mod spontan și aducându-le în prim-plan, din propriul nostru ADN (superior).

Ne aduce o enormă bucurie faptul de a vă vedea ajungând să fiți martori la manifestarea acestor capacități în voi, pe măsură ce ele prind rădăcini în viața voastră pământeană.

Acordarea amnistiei

Acum, că, oficial vorbind, trecem prin portalul echinocțiului și începem să ne facem apariția de cealaltă parte a vălului, mulți se vor trezi achitându-și datoria karmică și trecând la suveranitatea lor DUMNEZEIASCĂ, potrivit Elohimilor:

Reconcilierea voastră cu DUMNEZEU asigură că unirea minții cu inima creează un pact sacru cu calitatea voastră de Creator, care vă aduce un sentiment al împlinirii interioare, diferit de tot ce ați cunoscut în mod încarnat.
Acest sentiment de împlinire interioară aduce cu sine un tratat de pace, dacă vreți… un acord formal între voi și DUMNEZEU care ratifică că v-ați reglat cu orice datorie karmică pe care ați acumulat-o.
Asta înseamnă că, în schimbul împlinirii legământului vostru sacru, vă este acordată o amnistie.
În amnistia voastră sunteți eliberați din joc, ca să spunem așa, liberi să vă reorientați prioritatea vieții voastre și energiile dinspre a deveni spre a FI.

Sejurul karmic care ne-a adus pe fiecare din noi la uniune cu opusul nostru interior se încheie pentru mulți aici… acum începem procesul de integrare a acelei polarități opuse, acel celălalt interior, aspectul neintegrat al eului. Această fațetă a sinelui, care ne cheamă acum pe fiecare dintre noi Acasă, este fațeta din noi care, în unele cazuri, a stat inactivă mii de ani… partea din noi aflată aici pentru a Sluji CA exemplu întrupat de uniune divină.

Această uniune, născută din egalizarea polarităților voastre interioare masculină și feminină este MOTIVUL pentru care sunteți acum aici… în acest moment de răscruce, pregătindu-vă să vă aduceți interiorul la exterior, să realizați cel mai exterior nivel al lui DUMNEZEU în formă. – Iisus

Mi s-a explicat foarte clar că (de la Luna nouă din 17 martie) nu mai există calea vechiului… că lanțurile care ne-au ținut în robie, care ne-au legat de neputința condiției umane, acum dispar, oficial vorbind.

Drept rezultat, cei care și-au finalizat contractele pentru a-și îndepărta distorsiunile, creațiile denaturate și miasmele personale, revin acum la autoritatea lor divină Adevărată… de fapt, e posibil să simțiți deja sosirea acestei puteri noi, ca Soarele care abia începe să mijească printre nori, după o furtună puternică.

Acel sentiment întrupat, capabil, de autoritate divină, reprezintă ridicarea noului/adevăratului TU… partea din voi care vă C-u-n-o-a-ș-t-e BUNĂtatea, care a trecut dincolo de eul limitativ și care se prezintă în calitate de „cea trezită”. Aceasta este partea din voi care e mult mai puternică decât sunteți de obicei, mult mai înțeleaptă decât obișnuiți să fiți și mult mai împuternicită decât eul vostru precedent.

Pe măsură ce vă eliberați de vechiul vostru legământ karmic cu lumea, vă actualizați noul legământ divin cu Creația, acela de a vă întrupa natura divină, Sinele Christificat.
Prin aceasta, sunteți hotărâți să reveniți la rangul vostru Adevărat, de ambasador al lui DUMNEZEU.
Va exista un pic de eliberare mai întâi, dar în curând vălul se va destrăma într-atât, încât vă veți vedea cealaltă fațetă apărând rapid… și plină de splendoare.
Și mai anunțăm că niciodată nu va mai exista nevoia de a încerca să convingeți pe altcineva de veridicitatea adevărului vostru. Căci voi SUNTEȚI acum adevărul, iar acest fapt va ajunge mult mai departe decât ar putea transmite vreodată orice cuvinte. Nu vi se mai cere să vă susțineți cu forța voia în fața adversarilor, căci acum voia voastră este voia TA.
Fiți în pace. Creați în pace. Trăiți-vă pacea. Intrați în noua creație a VOASTRĂ, cu Cunoașterea a cine SUNTEȚI.

Un alt lucru de reținut este că, potrivit arcturienilor/Elohimilor, această schimbare majoră… de reorientare a priorității vieții și a energiilor, de la a deveni la a FI… va iniția în final punerea în libertate de forță vitală (pe care a menționat-o și Iisus în extrasul de mai sus), „depozitul de rezerve vitale” necesar pentru a transforma sau… în cuvintele Elohimilor: „de a vă construi templele pământești și de a lua parte la Crearea Raiului”.

Pacea ce depășește orice înțelegere face semn cu mâna. Pornind din acest loc, de sfințenie interioară, veți găsi Adevărul despre scopul vostru cel mai înalt în acest moment foarte decisiv.
În interiorul zidurilor indistructibile ale încrederii divine ați rămas fideli acelui Adevăr, credinței în Adevărul vostru, iar prin răspândirea acestui Adevăr vă veți redistribui energiile vieții pentru a vă susține să prosperați acum în lumea fizică.
Căci pe măsură ce vă eliberați de cele din urmă limite din cauzalitate, găsiți simultan în interiorul vostru o fântână tainică de forță vitală… asemenea erupției unui big bang, creați în interior un nou EUnivers.
În timp ce trecutul vostru implodează în interior, viitorul vostru explodează în afară, pentru a forma o expresie cu totul nouă a voastră… adevăratul voi, echilibrat în uniune sacră, trăind din nou în parteneriat divin.
Starea de reconciliere adevărată ia naștere din capacitatea voastră de a vă ridica și de a cădra, dar în final de a vă ridica deasupra căderii… omului.
Acum și în perioada sacră ce urmează, vă nașteți din nou în starea de pietate cunoscută ca Sfânta Sfintelor.
Atunci când intrați în ispășire, vă reconciliați cu DUMNEZEU și treceți dincolo de văl, ajungeți să cunoașteți palatul păcii veșnice din interior… este Sfânta Sfintelor care se asigură că legământul vostru cu Creația este păstrat intact, neatins de voința umană.

Potrivit Wikipediei: În teologia creștină occidentală, ispășirea descrie că ființele umane se pot reconcilia cu Dumnezeu prin suferința de sacrificiu și moartea lui [Iisus] Christos. Ispășirea se referă la iertarea păcatului în general și a păcatului original (căderea omului) în particular, prin suferința, moartea și învierea lui Iisus, ce permite reconcilierea dintre Dumnezeu și creația Sa.

Ummm, mda. Voi toasta pentru asta.

Moștenind un văl nou

Acum, că portalul CEL mai lung din istoria veșniciei, în sfârșit și în mod oficial, s-a încheiat (la Luna nouă din 17 martie)… adică, pe bune, ar MAI fi putut continua acel lucru??!! … și că ne aflăm la finalul unei perioade MONUMENTALE de creștere și expansiune, intrăm acum într-o nouă perioadă/etapă ce vrea să ne ancoreze/fixeze în linia temporală unificată. Pentru totdeauna.

Pe măsură ce vă ridicați din adâncurile energiilor eclipsei, începeți să vă deschideți spre o nouă viață… trezindu-vă încet dar sigur la un nou nivel al Sinelui.
Chiar și aerul pe care îl respirați va părea nou plămânilor voștri, pentru că respirați mai multă forță de viață ca înainte… mai multe particule adamantine vă umplu corpul chiar în timp ce citiți aceste cuvinte.
Acest fapt este esențial pentru perioadele care vin, așa că am vrea să vorbim pe scurt despre asta, pentru aceia dintre voi care ies dintr-o perioadă de restructurare intensivă.

Potrivit Elohimilor, aceia dintre noi care își activează niveluri înalte ale corpului de lumină încep acum să-și mărească cantitatea de prana inhalată.

Creșterea cantității de prana (IUBIRE universală/forța vieții) activează punerea în libertate de forță vitală personală, care începe să fie recirculată în jurul corpului, care, la rândul lui, creează un cocon (toroidal) dacă vreți… o centrifugă a energiei de autosusținere, ce va fi responsabilă de devenirea noastră, dar și de detașarea noastră totală de programele realității cauzale/karmice.

Acest câmp de forță capabil să se susțină singur este matricea noastră holografică personală, matricea holografică pentru experiența noului nostru pământ.

Atunci când ieșiți din energiile eclipselor și intrați în cele ale echinocțiului, treceți printr-un strat protector de transcendență ce va fi pus pe fiecare inițiat din Ordinele Sacre ale înălțării.
Acest strat protector acționează ca un scut permanent de [protecție] de lumea inferioară, dar și ca un strat de protecție de conceptele minții inferioare.
În timp ce într-un fel destrămați vălul dintre lumi, de asemenea, într-un fel moșteniți un nou văl, ce va ajuta să vă înglobeze în experiența 5D a vieții de pe pământ.
Acest văl nou, să-i spunem, este o componentă necesară a noului mecanism uman, căci el asigură că, vibrațional, sunteți ocrotiți de toate lucrurile pe care ați lucrat să le transmutați în timpul primei voastre vieți, a sejurului vostru karmic în dualitate.

Arcturienii intervin aici pentru a liniști orice posibile frici că ne vom simți în vreun fel deconectați de lumea 3D sau insensibili la ea… pe măsură ce vom deveni impenetrabili la matricea cauzală/separării, ne vom simți de asemenea mai atrași empatic să o Slujim… doar că acum vom fi atrași să o Slujim de pe o poziție de adevărată detașare energetică și emoțională.

Singurul mod de a sluji cu adevărat este să faceți acest lucru fără a contribui la frecvențele la care ați lucrat atât de asiduu să le transmutați și pe care în final le-ați depășit.
Slujirea, cu S mare, garanteză că contribuțiile voastre sunt pure… că sunteți capabili să îi sprijiniți pe alții pentru a-i împuternici să se elibereze din robie, însă fără proiecțiile umane de compasiune născută din simpatie, de identificare prea multă, rezultată din rănire nerezolvată.

Pe măsură ce ne depășim rănirea, nu ne mai raportăm la suferința altora dintr-un punct de vedere personal, ci dintr-un punct de vedere universal. Această trecere de la personal la „om universal” este ceea ce noi, toți, trebuie să așteptăm cu nerăbdare, să Slujim din această perspectivă.

În adâncul ființei noastre sub numeroasele straturi de oboseală și deznădejde umană există o scânteie crescândă de entuziasm de a lua parte din nou la o lume care, altora li se pare presărată cu durere și zgură, dar tuturor celor care și-au depășit suferințele personale și s-au eliberat de limitarea umană, lumea pare în mod glorios în tranziție, coaptă pentru potențiale noi.

În timp ce continuați să vă creați Grădinile Sacre, în timp ce vă înconjurați pe voi înșivă și unii pe alții de splendoarea abundenței divine și pământești, faceți aceste lucruri având înțelegerea că și alții vor FI și vor AVEA tot ceea ce sunteți voi sau mai mult.
Lucrarea spiritului prinde rădăcini pe măsură ce trăiți în tandem cu mărețul EU SUNT… iar atunci când vă ridicați, vă ridicați și pentru TOȚI.
Prin urmare, pe măsură ce se apropie timpul învierii, vă rugăm să găsiți spațiul în această perioadă sfântă, pentru a vă sărbători devenirea proprie… să sărbătoriți abundența binecuvântărilor Paștelui ce vor fi acordate tuturor celor care și-au încheiat inițierea chinuitoare în DUMNEZEIRE.
Deoarece, dragi Creatori plini de măiestrie ai celui UNIC… acesta este noul vostru început scos la lumină.
Prin decret divin, vă întoarceți acum Acasă, la corpul de lumină original al stării voastre Universale de a Fi. Sunteți invitați, fiecare în parte, să vă amintiți mai departe trecutul și să vă treziți la identitatea voastră originală… la starea voastră originală de a fi dinaintea căderii.
În numele mărețului EU SUNT ceea ce SUNT, este scris. Și așa va fi.

 

Urez fiecăruia dintre voi un Paște liniștit și o perioadă sacră de înviere!

♡,

Lauren