Lauren, 29 iunie 2017, raportul 5D
04/06/2017
3. Pregătire pentru Stările de tranziție (3)Destabilizarea
05/06/2017
Show all

4. Nodurile de Haos – culegere Vol 1

ACEST DOCUMENT REPREZINTĂ O CULEGERE IN CARE SUNT PUSE LA UN LOC PRIMELE MESAJE A LUI TOM KENYON PRIVIND NODURILE DE HAOS, aşezate în ordine cronologica.

NODURI DE HAOS

Un mesaj planetar de la Hathori, transmis prin Tom Kenyon
27 Aprilie 2009
Orice sistem energetic care atinge grade de coerenţă mai înalte sau mai joase, trece prin evenimente haotice, în drumul său către o nouă stare energetică mai stabilă. Pământul vostru nu face excepţie.
Ţinând cont de acest lucru, anticipăm o creştere a evenimentelor haotice la nivel planetar. Prin aceasta ne referim la faptul că un eveniment(e) haotic la scară mare este aproape. Noi numim astfel de evenimente „Noduri de Haos”. Acestea anticipează creşterea în ritm exponenţial a evenimentelor haotice, iar voi sunteţi în pragul unui astfel de nod.
Nodurile de Haos sunt, de fapt, punctele maxime ale undei cuantice de potenţial, undă pusă în mişcare de interacţiunea simultană a mai multor domenii energetice.
Să luăm exemplul apei, ca metaforă a ceea ce vrem să vă transmitem. Apoi vom extrapola acest model, la situaţia din lumea voastră.
Atunci când fierbeţi apa, moleculele care o alcătuiesc (formate prin unirea atomilor de hidrogen şi oxigen) îşi accelerează mişcarea. Nu vedeţi asta, deoarece acest nivel este prea mic. Dar dacă atingeţi vasul, veţi simţi căldura. Continuând încălzirea, moleculele de apă se mişcă şi mai rapid, ciocnindu-se mai des, creând o frecare şi mai mare. O parte din apă trece la o frecvenţă de vibraţie mai rapidă, schimbându-şi starea, de la apă la vapori. Dacă atingeţi acum vasul, veţi simţi că frige. Într-adevăr, vă va arde dacă menţineţi prea mult timp mâna pe vasul cu apă.
Înainte de a încălzi apa, se poate spune că ea era la un anumit nivel energetic, care poate fi măsurat prin temperatura sa. Pe măsură ce temperatura creşte (datorită încălzirii), moleculele de apă încep să se mişte mai rapid, iar haosul ansamblului se măreşte.
Dacă moleculele de apă ar avea caracteristica umană de rezistenţă la schimbare, ele ar considera căldura crescută şi haosul rezultat ca fiind greu de suportat.
În momentul în care apa atinge punctul de fierbere, ea intră în ceea ce noi numim un Nod de Haos. Acesta este o schimbare a stării energetice şi, dacă priviţi vasul cu apă, chiar înainte să înceapă să fiarbă, puteţi vedea schimbarea.
La început există un firicel de bule ce urcă, iar atunci când ajunge la suprafaţa apei, apare aburul. Iniţial veţi vedea doar puţin abur, dar, pe măsură ce întregul vas ajunge la punctul de fierbere, observaţi „o fierbere tumultoasă”. În acest moment, apa este foarte agitată şi o mare parte din ea începe să-şi schimbe starea de energie, de la lichid (apă) la gaz (abur).
Ceea ce vrem să subliniem aici este că un Nod de Haos este similar cu cel al apei care trece de la a fi fierbinte, la a fierbe tumultos, în sensul că este o schimbare bruscă, inerent volatilă. De îndată ce se manifestă un Nod de Haos, este foarte dificil de anticipat ce se va întâmpla în continuare.
Dacă aţi fi o singură moleculă de apă în această fierbere tumultoasă, ce abia a intrat într-un Nod de Haos, aţi fi puternic agitaţi şi v-ar fi greu să ştiţi unde vă aflaţi în fiecare moment. Poate că sunteţi pe fundul vasului şi brusc vă treziţi că sunteţi împinşi spre suprafaţă, de curenţii rapizi de convecţie. Şi într-un moment neaşteptat, vă puteţi schimba starea de energie, de la apă la vapori (abur).
Este o metaforă, bineînţeles. Şi nu vrem să insinuăm că sunteţi la fel de simpli ca apa. Dar principiile Nodurilor de Haos se aplică tuturor sistemelor energetice, inclusiv sistemului energetic personal şi celui planetar.
Aşa cum am mai spus, anticipăm faptul că sunteţi în punctul de inflexiune al unui astfel de Nod de Haos. Şi există un număr de factori care pot declanşa procesul. Nodurile de Haos sunt puse în mişcare de interacţiunea simultană a mai multor domenii energetice. Şi există un mare număr de posibili catalizatori, inclusiv – dar cu siguranţă nelimitându-se la – creşterea activităţii erupţiilor solare, mutaţiile bacteriene şi virale, epuizarea ecosistemului, fluctuaţiile severe ale tiparelor climatice care afectează disponibilitatea de alimente şi apă, schimbările Pământului, care includ cutremure şi erupţii vulcanice, instabilitatea financiară şi incompetenţa politică în gestionarea evenimentelor din lume.
Atunci când un Nod de Haos ajunge pe linia voastră temporală, este probabil ca mai mulţi dintre aceşti factori să se amplifice şi să interacţioneze între ei, în moduri ce nu pot fi anticipate.
Aşa cum vedem noi, există o mare probabilitate ca, în următorii 10 ani, să vă confruntaţi cu alte Noduri de Haos, având o frecvenţă şi intensitate crescânde (în sensul că va exista o creştere a numărului lor).
Din punctul de vedere al unei fiinţe care doreşte să se afle în stări energetice mai joase – deci, în stări mai joase de conştiinţă (de exemplu omul obişnuit) – apariţia unui Nod de Haos nu este un lucru cu care să fie uşor de luptat. Şi aceasta deoarece se vor ivi tot felul de evenimente şi relaţii imprevizibile, pe măsură ce haosul ajunge în punctul culminant. Mulţi oameni vor avea tendinţe de instabilitate emoţională şi mentală în faţa unui Nod de Haos, urmare a destrămării realităţii percepute de ei.
Într-adevăr, în anii ce vin, multe faţete ale realităţii voastre individuale şi colective vor fi puse la încercare.
Din punctul nostru de vedere, această creştere a Nodurilor de Haos este atât un aspect inevitabil al stării energetice fizice, cât şi o cerinţă pentru trecerea voastră în dimensiuni mai înalte de conştiinţă.
Aceasta va fi o perioadă de mari încercări pentru mulţi, pe măsură ce lumea, pe care ei credeau că o cunosc, se va transforma sub ochii lor. Dar este şi o perioadă cu un imens potenţial de evoluţie accelerată (adică o trecere în dimensiuni mai înalte de conştiinţă). Prin „dimensiuni mai înalte de conştiinţă” noi înţelegem, în mod precis, o conştienţă şi o conştiinţă a spaţiului şi timpului, care nu este limitată simultan de aceste percepţii. În prezent, omenirea este conştientă de existenţa sa materială, dar nu atât de conştientă de existenţa ei în alte tărâmuri de energie (dimensiuni). Atunci când marea majoritate a omenirii va percepe, la nivel colectiv, existenţa altor niveluri de energie, ea va intra în Epoca de Aur.
Dar, din păcate, vă aflaţi încă în procesul de naştere şi încă nu v-aţi născut, în mod colectiv, în această realitate.
Unele persoane fac această schimbare chiar şi în mijlocul haosului crescut. De fapt, dacă sunteţi pregătiţi, aceste Noduri de Haos vă pot ajuta să vă transformaţi starea energetică în altele de ordin mai înalt. Rezultatul acestei schimbări în conştiinţă este că veţi deveni mai creativi atunci când vă confruntaţi cu situaţii noi, neobişnuite. Iar trecerea la un nivel de energie de un ordin mai înalt (coerenţă crescută), vă va permite să vă cunoaşteţi direct natura transcendentă, care există dincolo de constrângerile timpului şi spaţiului, chiar şi atunci când trăiţi o viaţă întrupată.
Sfatul nostru este ca, în timpul Nodurilor de Haos, să activaţi cât mai des Holonul Înălţării. Acesta vă va schimba starea de energie şi vă va permite să treceţi prin elementele haotice ale realităţii voastre, cu mai multă graţie şi fluiditate. Veţi fi mai degrabă „în locul potrivit, la momentul potrivit”, decât „în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit”. În realitate, din punctul nostru de vedere, nu există un loc bun sau rău. Lucrul care contează este ce faceţi cu ceea ce vă apare în faţă.
Pe măsură ce omenirea, în mod colectiv, începe să treacă în acest iminent Nod de Haos, aşteptaţi-vă la lucruri pe care nu vi le-aţi fi putut imagina vreodată nici în cele mai tari filme de SF. Activaţi adesea Holonul Înălţării. Transformaţi-vă propria energie. Urcaţi pe scara conştiinţei.
Hathorii
27 aprilie 2009

Gânduri şi observaţii de la Tom
Deşi acest mesaj conţine noţiuni din fizică, cred că este suficient de explicit. Şi cred în mod cert că metafora cu apa e potrivită, deoarece „căldura” pare că se măreşte, ca să spunem aşa.
După ce am primit acest mesaj, i-am rugat pe Hathori să clarifice afirmaţia lor că acest Nod de Haos este iminent. Experienţa mea cu fiinţe dintr-o dimensiune mai înaltă este că ei au un simţ al timpului foarte diferit de al nostru şi ceea ce ar putea să pară o eternitate pentru noi, pentru ei să fie doar o clipire a ochiului cosmic.
Atunci când am cerut lămuriri, mi-au răspuns că, aşa cum văd ei acum, există multiple domenii în care haosul creşte si interacţionează în moduri noi, neaşteptate. Astfel, prezicerea momentului exact când se va manifesta Nodul de Haos pe linia noastră temporala este, în mod necesar, schimbătoare.
Să analizăm acest concept al Hathorilor, alegând trei domenii arbitrare. Primul este biosfera. Din cauza încălzirii globale (indiferent de motiv), viaţa animalelor sălbatice este în pericol, întrucât îşi pierd habitatul şi sursele de hrană. Această situaţie ameninţă o mulţime de specii, de la lemurienii din Madagascar care sunt supuşi unui asemenea stres încât unii dintre ei nu se mai reproduc, la urşii polari care îşi pierd teritoriile de gheaţă, la balenele care îşi pierd sursele de hrană, chiar până la anumite specii de arbori care au încetat să mai producă oxigen. Acesta este doar un domeniu pe care l-am putea lesne numi ecosistemul nostru.
Apoi există tot mai multe anomali ale vremii, care fac ravagii pe tot globul.
Ceea ce noi, specia umană, părem a uita, este că facem parte din ecosistem. Poate că suntem în vârful lanţului trofic şi suntem specia dominantă, în sensul că suntem capabili să influenţăm mediul înconjurător. Dar dacă stresul ce afectează alte specii este atât de intens încât le afectează reproducerea, atunci urmăm noi?
Într-adevăr, unele studii din Canada indică faptul că folosirea unui anumit tip de plastic, similar cu cel folosit pentru biberoanele copiilor, pare să afecteze capacitatea de reproducere a băieţilor. Există tot mai multe dovezi că, pe măsură ce aceşti copii cresc, sistemul lor de reproducere cedează. Vom urma noi, oare, calea deschisă de lemurienii din Madagascar?
Ca exemplu, iată trei domenii care interacţionează: 1) ecosistemul, 2) tiparele vremii instabile care stresează viaţa plantelor şi a animalelor şi 3) civilizaţia noastră tehnologică, ce pare că afectează, în mod radical, celelalte două domenii, ecologia şi vremea (fără să mai menţionăm şi efectul ei asupra capacităţii de reproducere a propriei specii – cel puţin în ţările industrializate din Occident).
Pe măsură ce schimbările în aceste domenii se intensifică într-un ritm accelerat, apar, în mod natural, elemente haotice.
Un exemplu de element haotic de natură administrativă: o universitate importantă din Statele Unite a trimis din greşeală e-mailuri de acceptare către mii de studenţi, care de fapt erau respinşi.
Ce spun Hathorii este că există atâtea domenii care interacţionează între ele în acelaşi timp, încât haosul creşte.
Ca rezultat, mici elemente haotice intră în joc şi interacţionează pentru a crea elemente haotice mai mari. Când interacţionează suficiente elemente haotice mari, avem un Nod de Haos. Hathorii ne atrag atenţia asupra acestui fenomen.
Deci, să ne întoarcem la cuvântul „iminent”. Când am insistat pentru a clarifica acest lucru, mi-au răspuns că ei văd că există o mare probabilitate ca un Nod de Haos să se manifeste oricând într-un interval de la câteva săptămâni de la ziua transmiterii mesajului (27 aprilie 2009) şi până la aproape nouă luni. Dar au insistat că aceasta este doar o aproximaţie. Volatilitatea timpului face imposibilă precizarea cu certitudine a momentului în care „vasul va începe să dea în foc”.
Ceea ce încearcă ei să sublinieze este că haosul este o parte naturală a procesului evolutiv şi că nu trebuie să ne temem de el, ci mai degrabă să-l folosim ca pe un mijloc de accelerare a evoluţiei noastre personale – indiferent de ceea ce ar putea să facă sau să nu facă cei din jurul nostru.
Mai există un alt aspect din mesajul lor care a fost neclar pentru mine. Ce au vrut să spună cu „prostia (incompetenţa) politică în gestionarea evenimentelor lumii”? Ei bine, se pare că pentru ei acest termen are un sens mai larg decât am crezut.
Pentru ei, incompetenţa politică include obişnuita prostie, lăcomie şi ignoranţă omenească, iar când o adaugi la amestecul de evenimente haotice de la nivel planetar, avem o combinaţie care ar putea face ca lucrurile să stea mai rău, iar cel mai probabil aşa se întâmplă.
Dar incompetenţa, pentru Hathori, include şi reaua-intenţie şi infamia din partea „guvernelor secrete” din unele ţări, de a induce în eroare în mod intenţionat şi, în unele cazuri, de a manipula şi controla, de fapt, destinul uman. Hathorii au folosit acest cuvânt, referindu-se la „guvernele secrete”, nu pentru că acestea sunt stângace sau incapabile, ci pentru că aceste comportamente alese de ei (de ex. de a controla şi manipula) duc la propria lor degenerare. Şi în ciuda isteţimii lor, ei se află pe un drum care nu duce nicăieri.
Deci, toate acestea fac parte din amestec, care – ca să folosesc un cuvânt din franceză – este ca un melanj între bine şi rău, urât şi frumos. Supa este pe aragaz, iar focul a fost aprins!
Ce face fiecare dintre noi, în oala noastră colectivă, este cu siguranţă un spectacol ce merită văzut!
În final, indiferent ce ar ieşi din bucătăria cosmică (ca să spunem aşa), eu personal susţin afirmaţiile Hathorilor cum că Holonul Înălţării este o modalitate puternică de schimbare a conştiinţei.
De când mi-au dat această tehnică, fac experienţe cu el în tot felul de situaţii. Şi trebuie să spun că este uimitor de eficientă în a-mi schimba starea energetică şi percepţiile, chiar şi atunci când mă simt înspăimântat, fatalist şi negativist in privinţa lumii, a vieţii mele şi a condiţiei umane.
Dar singura modalitate de a evalua dacă Holonul Înălţării este la fel de puternic pentru voi, aşa cum este pentru mine, este să-l încercaţi.
Accesati linkul ca să cititi o descriere completă despre cum sa practicaţi Holonul Înălţării.
Vă sugerez să-l luaţi la învârtit şi să vedeţi ce se întâmplă!
Puteţi asculta şi/sau descărca gratuit o înregistrare audio a Meditaţiei Holonului Planetar /Planetary Holon Meditation, care a avut loc pe 5 aprilie 2009 în Seattle, Washington. În meniul principal din partea stangă, accesaţi fila pe care scrie Planetary Holon Meditation.
Tom Kenyon

Noduri de Haos şi Acordări Dimensionale
Noduri de Haos
In unul dintre mesajele noastre anterioare, am dezbatut conceptul de noduri de haos. Din perspectiva noastra, noi credem ca va aflati intr-o perioada ce marcheaza inceputul unui astfel de nod.
Atunci cand sunt prezise evenimente haotice, esti pus in fata unei enigme, intrucat, prin insasi natura sa, haosul este imprevizibil. Cu toate acestea, in succesiunea evenimentelor haotice, exista o sub-structura care alimenteaza fluxul haosului, pe masura ce treceti prin el. Pe baza modului in care noi intelegem aceasta sub-structura (campul cuantic), prezicem ca in urmatoarele 90 de zile, intr-un loc oarecare, isi va face aparitia un Nod de Haos. In realitate, el ar putea sa apara chiar si la cateva ore de la acest mesaj, sau la cateva saptamani dupa intervalul de timp prezis. (Nota: vezi mesajul precedent al Hathorilor, intitulat Noduri de Haos.
Cu toate acestea, oricare ar fi momentul concret al producererii acestui Nod de Haos, noi credem ca acesta se va face cunoscut in multiple forme, care implica domeniul financiar international, probleme de sanatate mentala si fizica, schimbari terestre la nivel planetar, ce includ activitatea seismica si vulcanica si o crestere a anomalilor meteorologice. Toate aceste evenimente vor solicita resursele de care dispun guvernele voastre pentru a face fata unor astfel de situatii.
Dupa cum am spus mai devreme, Nodurile de Haos sunt de o asemenea natura incat exista multiple efecte imprevizibile, astfel ca nu dorim sa ne referim la aspectele specifice ale haosului – despre care credem ca vor apare – ci mai curand am dori sa discutam despre strategiile de a face fata haosului, din punct de vedere energetic si spiritual.
Va sugeram sa va schimbati perspectiva despre haos si sa il considerati nu ca pe un inconvenient si un necaz, ci mai degraba ca pe un catalizator al evolutiei. Modul in care va afecteaza aceste evenimente tine de perspectiva din care le priviti.
Prin aceasta, vrem sa spunem ca exista o tendinta a constiintei umane de a ramane blocata pe un fagas, de a anticipa cum vor sta lucrurile si de a actiona pe baza acestor predictii. Si, pentru majoritatea oamenilor, in momentul in care realitatea nu corespunde asteptarilor, acest lucru starneste o durere launtrica, iar in afara de asta, prin insasi natura Nodurilor de Haos, atunci cand aveti de-a face cu probabilitati multiple, vă scade capacitatea de a face preziceri.
Evenimentele haotice provoaca o reactie de frica majoritatii oamenilor, intrucat, in aparenta, nu mai exista stabilitatea pe care ei se bazeaza ca sa prevada actiuni adecvate. Si, chiar daca frica este in mod cert o reactie de inteles, ea este doar una dintre multele raspunsuri posibile. Asadar, noi va incurajam sa va antrenati mintea sa iasa din rutina auto-limitarii si asteptarilor, in mod instantaneu, ori de cate ori va confruntati cu evenimente neasteptate.
Din punct de vedere energetic, ceea ce vi se intampla intr-o situatie data are mai mult de-a face cu frecventa voastra de vibratie – adica starea voastra de constiinta – decat cu locul in care va aflati fizic.
Astfel, doua persoane care se afla in acelasi loc si trec prin evenimente haotice pot avea reactii emotionale extrem de diferite. In timp ce una ar putea fi paralizata de frica, furie si resentimente, cealalta poate sa vada momentul ca fiind plin de umor. Ea „se prinde” de gluma cosmica, adica isi da seama brusc si pe neaspteptate ca realitatea pe care fiecare o percepe ca fiind „reala”, nu e nimic altceva decat rezultatul plasmuirii propriei sale minti.
Atunci cand evenimentele haotice perturba situatia curenta, pentru un interval scurt de timp, apare un portal, o oportunitate daca doriti, de a face un salt in constiinta, de a va trezi din „vraja visului”. Insa, trezirea din visul colectiv se produce doar daca sunteti pregatiti sa treceti pragul.
Pentru o persoana pregatita mental si emotional sa accepte evenimentele haotice ca pe niste catalizatori ai evolutiei, viitorul apropiat va fi plin de incidente amuzante, de serendipitate surprinzatoare si de sentimentul trezirii dintr-un vis colectiv, ce a fascinat omenirea vreme de mii de ani.
Aceasta este linia de demarcatie, ca sa spunem asa. Persoanelor care doresc sa continue sa dea vina pe altii pentru problemele cu care se confrunta, celor care mai bine mor, decat sa se trezeasca din visul colectiv, le va fi deosebit de greu sa infrunte acest Nod de Haos ce urmeaza sa apara. Insa, pentru o persoana care a acceptat ideea ca Nodurile de Haos sunt catalizatori ai evolutiei, va fi o cu totul alta poveste.
Repetam, nu locatia fizica in care va aflati e cea care conteaza, ci frecventa voastra de vibratie, starea voastra de constiinta.
In trecut, v-am oferit multe instrumente ajutatoare care sa va fie de folos in timp ce treceti prin aceste portaluri, ce constituie un aspect necesar si inevitabil al inaltarii Pamantului si omenirii. Unele dintre aceste metode pe care vi le-am impartasit implica geometria sacra. Altele implica stapanirea emotiilor si ceea ce noi numim „extazul si inima”. Va sugeram sa cititi aceste mesaje anterioare si sa lucrati cu instrumentele pe care vi le-am oferit.
Cu toate ca am mai spus-o deja de doua ori, o vom spune si pentru a treia oara. E vorba de un principiu fundamental, pe care ne-am dori ca voi sa-l intelegeti.
Nu conteaza locul in care va aflati fizic. Starea frecventei voastre de vibratie, starea voastra de constiinta, este cea care conteaza cel mai mult.
Dorim totusi sa ne referim la o metoda foarte simpla de a va schimba frecventa de vibratie.
Atunci cand sunteti in ceea noi numim „frecventa de vibratie coerenta“, treceti prin evenimentele haotice cu mult mai multa maiestrie, avand o intuitie mai profunda si constientizand mai bine modul in care va creati visul. Aceste trei elemente elibereaza constiinta si creeaza un factor de atractie absolut, astfel incat, odata aflati in mijlocul haosului, veti gasi caile (adica actiunile potrivite) prin care sa iesiti cu bine din situatiile haotice. Acesta este genul de maiestrie spirituala ce vă va calauzi pasii in vremurile ce vin.
Cu toate ca sunteti capabili sa atingeti stari emotionale foarte complexe si sofisticate, dorim sa va vorbim despre cea mai simpla dintre ele. Voi obisnuiti sa le numiti „bucurie” sau „apreciere”. In clipa in care va aflati intr-o stare de bucurie sau de apreciere, vi se modifica frecventa de vibratorie, iar voi va aflati la inceputul unui sir neintrerupt de vibratii ce se amplifica.
Deci, oricum ati atinge acea stare – si sunt foarte multe moduri de a realiza acest lucru – va incurajam sa alegeti bucuria si aprecierea, ca tonalitati emotionale fundamentale in care traiti. Acesta este un antrenament mental si emotional, iar noi il consideram vital, ca pregatire pentru ceea ce va urma.
Cultura voastra va hipnotizeaza sa credeti ca trebuie sa aveti un motiv pentru a nutri sentimentul de bucurie sau de apreciere, dar noi va spunem ca voi, ca maestri spirituali, aveti capacitatea de a crea acest raspuns, indiferent de ceea ce se intampla in jurul vostru.
Cu alte cuvinte, nu aveti nevoie de un motiv ca sa simtiti bucurie sau apreciere. Daca va antrenati ca sa patrundeti si sa traiti in acest taram de vibratie, veti trece prin vremurile haotice care vin, cu mai multa maiestrie, avand o intuitie profunda si serendipitati neasteptate.
Acordari Dimensionale
Dorim sa impartasim cu voi un cadou muzical – pe care il numim Acordare Dimensionala – care sa va ajute in timpul portalului energetic prin care Pamantul trece acum.
Acordarile Dimensionale reprezinta o serie de tipare acustice care vă modifica frecventa de vibratie, datorita efectelor precise pe care le au asupra centrilor energetici din corpul vostru subtil. In mesajele viitoare, va vom oferi multe Acordari Dimensionale, in functie de cum vom percepe noi tranzitia Pamantului si a omenirii – din dimensiune actuala, spre taramuri de constiinta mai inalta.
Aceasta prima Acordare Dimensionala pe care v-o oferim se ocupa de glanda pineala, care are in interiorul ei o structura cristalina si care, din pespectiva noastra, functioneaza ca o antena cosmica, ce va permite sa primiti impresii, informatii si energie din taramurile de lumina ale fiintarii.
Atunci cand ascultati Acordarea Dimensionala, va sugeram sa va fixati atentia in centrul capului si, in timp ce ascultati sunetele, imaginati-va ca acestea sunt emise din glanda pineala, aflata in centrul capului. Aceasta modificare a imaginatiei perceptuale le va permite tiparelor acustice sa actioneze mai eficient asupra voastra.
In mod paradoxal, in structura cristalina a glandei voastre pineale exista o lume infinita de impresii subtile, de cunoastere si informatii.
In functie de nivelul propriu de constientizare si de evolutie, ati putea simti efectele acestor Acordari Dimensionale ca pe o simpla miscare a energiei in centrul capului, sau ati putea percepe complexele forme de unde de lumina pe care ea le genereaza. Ati mai putea simti ca fluxurile acestei lumini si energii informationale circula prin retelele neuronale din creierul vostru sau, in unele cazuri, atat prin intreg corpul, cat si prin corpurile subtile.
Va sugeram sa ascultati aceasta acordare si sa stabiliti daca are vreo valoare pentru voi. Pentru unele persoane, s-ar putea sa fie nevoie de cateva „ascultari”, pentru a preciza acest lucru. Daca simtiti ca aceasta Acordare Dimensionala are o influenta benefica asupra starii voastre sufletesti, asupra proceselor gandirii si constientei voastre subtile, va sugeram atunci sa o ascultati cel putin o data pe zi, sau de mai multe ori daca doriti.
In esenta, tiparele acustice ale Acordarii Dimensionale sunt o reflectare auditiva a tiparelor complexe de unde, alcatuite din lumina. Voi auziti tipare acustice si armonice, insa aceasta este o reflectare auditiva a ceea ce se petrece in taramurile de lumina. Cu alte cuvinte, atunci cand ascultati aceasta Acordare Dimensionala, in timp ce va concentrati atentia in glanda pineala, activati unde de lumina catalizatoare, complexe si evolutive, care au semnificatii uriase pentru calatoria voastra spirituala.
Va oferim cu generozitate acest dar, stiind ca aceia care au urechi de auzit o vor recunoaste ca fiind o muzica a sferelor, o invitatie de a se intoarce acasa si deschiderea unui portal catre destinul maret ce va asteapta.
Hathorii
8 octombrie 2009

Gandurile si remarcile lui Tom
Nodurile de Haos
In primul rand, vreau sa ii asigur pe cititorii nostri ca un Nod de Haos nu inseamna sfarsitul lumii. Iar daca Hathorii au dreptate, va exista o serie de noduri, inainte si mult timp dupa 2012.
Dupa cum l-am inteles eu, acesta nu e un mesaj apocaliptic, ci mai curand o chemare serioasa la trezire.
In loc sa consideram evenimentele haotice de amploare ca pe niste catastrofe, Hathorii ne incurajeaza sa le consideram catalizatori ai evolutiei, portaluri prin care putem iesi din vraja visului nostru si intra intr-o realitate perceptuala mai mareata.
Ei o numesc gluma cosmica, adica intelegerea subita a faptului ca noi toti, cei aflati pe Pamant, ne cream si ne formam perceptiile asupra realitatii.
Prin anii ’80, cand Baietii cu Urechi Mari (una dintre multele porecle ale Hathorilor) au inceput sa comunice cu mine, au spus de la inceput ca Pamantul trece printr-un proces de inaltare, prin care planeta si toate formele ei de viata vor intra in dimensiuni mai inalte ale constiintei.
Nimeni nu stie cum va arata de fapt acest proces (daca el chiar are loc cu adevarat), insa, dupa spusele Hathorilor, una dintre realitatile inaltarii este aceea ca starile de haos sunt inevitabile. Ele reprezinta insemnele unui sistem care evolueaza, pe masura ce se indreapta spre o stare de stabilitate energetica mai mare.
Daca ma gandesc la situatia mondiala – problemele financiare actuale, intensitatea crescuta a furtunilor, cresterea activitatii vulcanice in Cercul de Foc, recentele provocari cu virusul H1N1, precum si ciudatele eruptii recente simultane, a sase vulcani diferiti din Rusia – ma intreb daca nu ne aflam deja in mijlocul unui Nod de Haos.
Insa, atunci cand i-am intrebat pe Hathori despre asta – dupa transcrierea mesajului lor – ei au spus ca ne aflam exact la inceputul unei curbe clopot*, ce se va manifesta printr-un numar tot mai crescut de evenimente haotice, aparent neinrudite. Aceasta este, in esenta, definitia lor despre Nodul de Haos. (Nota: pentru a dobandi o mai buna intelegere a punctului lor de vedere despre Nodurile de Haos.
*[Curba clopot, sau curba lui Gauss – dupa numele matematicianului german Carl Friedrich Gauss – este o curba simetrica de forma unui clopot, care infatiseaza distribuirea valorilor, frecventelor sau probabilitatilor unui set de date. N.tr.]
In mod oficial, este a doua oara cand Hathorii prezic o succesiune reala a evenimentelor. Ultima oara cand au facut asta, s-a intamplat cu doi ani inainte de actuala criza financiara. In acel mesaj, ei au prezis ca, intr-un interval de timp de circa sase luni pana la doi ani de la data transmiterii mesajului, se va produce criza financiara. Deci, in acel caz, manifestarea prezicerii lor a avut loc spre finalul perioadei prezise, adica exact in acel interval de timp.
De data aceasta, ei au dat explicatia ca e greu de prezis un Nod de Haos, datorita naturii imprevizibile a haosului in sine. Mi se pare interesant faptul ca ei si-au asumat un astfel de risc.
Pe plan istoric, am constatat ca fiintele care exista in alte dimensiuni de constiinta sunt foarte mediocre in prezicerea exacta a datelor, chiar daca, uneori, ele reusesc sa prezica tema generala a evenimentelor. Asa ca nu m-ar surprinde daca Hathorii se dovedesc a fi inexacti in privinta intervalului de timp. Dar simt ca ei evalueaza corect semnificatia generala a lucrurilor.
Cred ca multi dintre noi au senzatia foarte reala ca lucrurile au scapat de sub control si ca ne aflam pe muchia unui fel de prapastii colective. Ce anume se dovedeste a fi prapastia, probabil ca nu ne va fi clar pana cand nu vom fi de cealalta parte a ei. Intelegerea ulterioara a lucrurilor este, in mod evident, mai buna decat anticiparea lor.
Oricum ar sta lucrurile, in acest mesaj, Hathorii ne incurajeaza sa stapanim arta de a trece la starea de bucurie si apreciere, instantaneu, fara a avea nevoie de niciun motiv pentru asta. Ei sunt foarte siguri ca acest tip de maiestrie spirituala este vital pentru a face fata haosului ce ne apare in cale, indiferent de momentul in care isi face aparitia.
Experienta mea personala cu bucuria si aprecierea este ca, atunci cand reusesc sa fiu in aceste stari emotionale, mi se modifica vibratia campului, iar acest lucru genereaza cu adevarat ceea ce Hathorii numesc un factor de atractie absolut, care imi aduce (uneori in moduri misterioase si imprevizibile) si mai multe lucruri pentru care sa simt bucurie si apreciere.
Daca din ce in ce mai multi oameni intra in stari de nefericire, din cauza cresterii numarului de evenimente haotice, atmosfera emotionala a Pamantului va deveni si mai greu de suportat. Iar daca sunteti empatici sau chiar senzoriali in plan spiritual, stiti despre ce anume vorbesc.
Pentru mine, aspectul cel mai important din prima parte a mesajului este chemarea de a deveni maestri ai bucuriei si aprecierii, astfel incat sa putem accesa si sustine campuri de vibratie mai inalta. Acest lucru ne va permite sa trecem prin evenimente haotice – avand un sentiment mai puternic de pace si protectie – oricum si oricand apar ele.
Acordari Dimensionale
A doua parte a acestui mesaj se refera la ceea ce Hathorii numesc Acordari Dimensionale. In esenta, acestea sunt coduri acustice ce ne vor ajuta in timp ce avansam in procesul inaltarii.
Ei au mentionat ca vor impartasi cateva meditatii acustice, pe masura ce vor simti ca sunt necesare.
Prima Acordare Dimensionala se ocupa de glanda pineala, care se afla aproximativ in centrul capului. Este o glanda fascinanta, din mai multe motive. Unul dintre aspectele cele mai neobisnuite ale acestei glande este acela ca in ea sunt încorporate structuri cristaline de calcit.
Dupa cum spun Hathorii, aceste cristale pot functiona ca niste antene cosmice, fiind capabile sa ne conecteze cu taramurile de lumina si cu alte dimensiuni ale constiintei. Ei considera ca aceasta glanda este vitala in procesul de inaltare si, ca atare, aceasta prima Acordare Dimensionala e menita sa ne activeze si sa ne stimuleze structurile cristaline din glanda pineala, pentru a deschide sau a face mai profunda conexiunea noastra cu celelalte taramuri de fiinţare. Conform Hathorilor, rezultatul final al acestei acordari este dezvoltarea perceptiei spirituale, a intuitiei si indrumarii primite din partea acelor aspecte ale noastre care exista dincolo de constrangerile timpului si spatiului.
E posibil ca unii dintre voi sa fie interesati sa afle conditiile in care a fost realizata aceasta inregistrare. Ca multe alte meditatii acustice ale Hathorilor, si aceasta a fost descarcata prin mine in orele cumplite de dupa miezul noptii. Mai exact, dupa ce ma dusesem la culcare, am fost trezit si instiintat sa merg in studio, ca sa incep sa inregistrez piesele vocale. Cea mai mare parte a inregistrarilor a avut loc in cele sase ore de dinaintea Lunii Pline din octombrie, care era si cea mai apropiata de Echinoctiul de Toamna.
Va sugerez sa urmati sfaturile Hathorilor referitoare la aceasta acordare. Ascultati si vedeti daca va simtiti atrasi de ea. Dupa cateva auditii, ar trebui sa puteti discerne daca ea va hraneste si are efect, sau nu.
Daca nu are efect asupra voastra, uitati de ea. Dar daca semanati cu mine, veti fi uimiti atat de energiile subtile ale acestei meditatii acustice, cat si de eficienta ei. Eu o ascult de cateva ori pe zi, iar de multe ori intr-o auditie extinsa, in care las piesa sa se repete de cateva ori. Am constatat ca focalizarea atentiei in pineala, pentru o durata mai lunga, amplifica experienta si ma face sa-mi simt pineala ca si cand s-ar fi transformat intr-un far luminos.
Instructiuni de audiere
Audierea acestei inregistrari de 5:47 minute are scopul de a stimula cresterea gradului de constientizare a pinealei si de a activa potentialurile energetice din interiorul structurilor cristaline existente in glanda pineală.
In aceasta perspectiva ezoterica, cristalele pinealei (care sunt încastrate in interiorul glandei pineale) funcţionează ca un fel de antena cosmica, ce poate fi acordata la taramurile vibrationale de lumină mai inalte. De fapt, acesta este scopul planificat pentru audierea acestui catalizator psiho–acustic.
Cel mai bine e sa ascultati aceasta meditatie acustica folosind casti audio. Este bun orice tip de casti, chiar si cele care se introduc in urechi.
In timp ce ascultati inregistrarea, concentrati-va atentia in zona din centrul capului, in care se afla glanda pineala. Imaginati-va ca sunetele vin din glanda pineala, chiar daca, in realitate, ele patrund prin urechi. Aceasta simpla schimbare a imaginatiei perceptuale va produce o experienţa mai puternica de modificare a starii de constiinta.
Daca puteti, daca doriţi, ascultati inregistrarea de mai multe ori, intr-o singura sedinta. Insa, va rog sa retineti ca ascultarea repetata a acestei inregistrări poate provoca un fel de reactie de curatare psiho-spirituala. Dacă aveti o astfel de reactie, incetati sa o mai ascultati. Luati o pauză, dupa care ascultati secvenţa doar o singura data pe zi, pana cand sistemul vostru energetic se acomodeaza cu activarea intensa a luminii din pineala.
O nota importanta:
In mod normal, in procesul inregistrarii originale, anumite frecvenţe sunt estompate, astfel incat inregistrarea sa poata fi redata pe o gama larga de sisteme audio. In acest caz, din ratiuni clare, nu a fost estompata nicio frecvenţă. Aceasta inseamna ca, daca folositi un sistem audio de calitate mai slaba (fara casti), e posibil ca boxele sistemului vostru audio sa intampine greutati in redarea tuturor frecventelor. Altfel spus, sistemul dumneavoastra audio ar putea distorsiona sunetele si/sau s-ar putea sa auziti o vibratie in boxe. Aceasta problema poate fi total evitata daca ascultati inregistrarea in casti, acesta fiind si cel mai bun mod de a o asculta.Oportunitati de evolutie in interiorul Nodului de Haos

Un mesaj planetar din partea Hathorilor, transmis prin Tom Kenyon
15 Aprilie 2010
In acest mesaj planetar, dorim sa ne referim la amploarea tot mai mare a Nodului de Haos in care ati intrat.
Mesajul nostru se concentreaza asupra efectelor subtile si mai putin subtile asupra constiintei voastre, ca urmare a schimbarilor ce se petrec la nivel planetar. Dupa cum am spus in mesajul nostru anterior, sunt tot mai greu de previzionat cu exactitate evenimentele seismice si vulcanice, fiindca ati intrat intr-o etapa extrem de instabila.
In luna octombrie a anului trecut, noi prevedeam ca urma sa intrati intr-un Nod de Haos, care va duce la niveluri tot mai mari de haos, si ca guvernele si institutiile voastre vor avea dificultati in lupta cu acestea. Si, intr-adevar, acest lucru se si petrece, de la tipare extreme si aberante ale vremii, peste tot in lume, la o intensificare acuta a activitatii seismice, sau la actualele eruptii ale vulcanului din Islanda. Aceste manifestari diferite ale Nodului de Haos vor continua sa se inteteasca si sa interactioneze in moduri creative si imprevizibile.
Mesajul nostru nu se concentreaza pe provocarile de natura fizica cu care va veti confrunta, pe masura ce Nodul de Haos isi mareste sfera de actiune, ci mai curand pe oportunitatile de evolutie ce va asteapta, daca sunteti pregatiti sa le revendicati.
In primul rand, haideti sa postulam o idee care poate fi noua pentru unii dintre voi, dar cunoscuta de multa vreme de catre altii.
Atunci cand privim Pamantul, il vedem in mare masura la fel cum va vedem pe voi – o geometrie stralucitoare de lumina, in forma de ou. Ca si voi, Pamantul are canale pentru energia subtila. In corpul vostru, aceste canale de energie subtila sunt cunoscute sub denumirea de meridiane, fiind legate de forta de viata a organelor voastre vitale, sau sub numele de nadis-uri, un sistem mai complex si mai subtil de canale energetice legate de chakre.
Pamantul dispune de propria sa retea de canale de energie subtila. Unele dintre acestea se numesc linii ley. Ele sunt canale pentru curgerea energiei subtile prin corpul Pamantului, similar canalelor voastre de energie subtila. Insa, desigur, energiile care circula prin interiorul Pamantului sunt mult mai puternice decat cele care circula prin corpul vostru. Dar, de buna seama, exista o stransa legatura intre meridianele/nadis-urile voastre si liniile ley ale planetei voastre.
Planeta voastra intra intr-o noua faza a procesului sau de inaltare. Iar acest fapt e semnalat de multi factori, pe unii dintre ei putandu-i detecta, pe altii nu. Doi dintre acesti factori au de-a face cu miscarile tectonice si cu activitatea vulcanica.
Inaintea unui cutremur sau a unei eruptii vulcanice, are loc o miscare masiva a energiei subtile care circula prin liniile ley ale Pamantului (in preajma unui eveniment seismic). Aceasta deplasare a energiilor subtile are loc inaintea producerii miscarilor tectonice. Schimbarile tectonice sunt cele care creeaza sau genereaza activitatea seismica, dupa cum a declarat in mod clar stiinta voastra. Insa, inaintea unui cutremur, afluxul de energie subtila de-a lungul meridianelor (liniilor ley) survine cu ore, zile si chiar saptamani inaintea producerii cutremurului si/sau a eruptiei vulcanice in sine. El este vestitorul evenimentului fizic. Iar noi dorim sa ne referim la aspectul energetic subtil al activitatii seismice si vulcanice, fiindca aceste fluctuatii de la nivelul meridianelor Pamantului – sau al liniilor ley – va afecteaza in mod direct.
Multi dintre voi simt reactii rezonante in corpul lor. Asta inseamna ca, atunci cand energia subtila, asociata cu un viitor cutremur sau o viitoare eruptie vulcanica, se misca printr-una dintre liniile ley ale Pamantului, poate aparea o miscare corespunzatoare in sistemul vostru de meridiane. E ca si cum ati deveni un barometru pentru ceea ce urmeaza sa se petreaca. Unele persoane sunt mai sensibile decat altele si, de aceea, efectele vor fi mult mai pronuntate la acestea dintai. Persoanele sensibile pot fi receptive la energile subtile ale schimbarilor terestre, de la o distanta de mii de mile fata de evenimentul in sine. Dar, chiar si aceia care sunt mai putin sensibili pot resimti efectele. Intrucat activitatea seismica si vulcanica se intensifica, multi dintre voi simtiti o crestere a acestor reactii rezonante bizare in corpul vostru. Si acesta e subiectul asupra caruia vrem sa ne indreptam acum atentia.
Noi intelegem si recunoastem consecintele cumplite ale activitatii seismice si vulcanice din realitatea voastra tridimensionala, dar am dori sa stiti ca aceleasi evenimente creeaza deschideri energetice, portaluri evolutive in care voi puteti patrunde.
Ele vestesc nu doar schimbarile de la nivelul scoartei Pamantului fizic, ci sunt si vestitorii transformarii constiintei umane si planetare.
Permiteti-ne sa descriem unele dintre efectele la nivel fizic si emotional pe care le produc aceste energii subtile legate de activitatea seismica. Retineti ca, atunci cand un cutremur sau o eruptie vulcanica sunt iminente, are loc o revarsare de energie subtila prin meridianele sau liniile Ley ale Pamantului, in perioada premergatoare producerii acestor evenimente. Concomitent, in corpul vostru fizic au loc reactii rezonante, mai ales in cazul acelor persoane sensibile la astfel de fenomene. Atunci cand are loc o miscare a acestei energii subtile prin sistemul vostru de meridiane, se pot manifesta tot felul de fenomene ciudate.
Acestea includ, nelimitandu-se desigur la acestea: intensificarea unor probleme legate de memoria pe termen scurt, episoade de bufeuri si frisoane temporare, disconfort fizic inexplicabil si chiar dureri care par sa apara fara motiv, dupa care dispar.
De asemenea, puteti avea scurte momente in care vi se perinda prin minte toate problemele. Iar episoadele de scadere subita a nivelului energetic se vor inmulti. In aceste stari energetice ciudate, va veti simti ca si cum sunteti brusc lipsiti de energie. Am vorbit despre aceste stari in mesajele precedente, dar tot mai multi oameni se vor plange de oboseala, epuizare si, in acelasi timp, de incapacitatea de a avea un somn odihnitor. Se vor inmulti si starile de somnolenta. Daca va aflati in locuri in care va puteti intinde, sau macar inchide ochii, aceasta e cea mai buna cale de a trece peste aceste fenomene specifice. Atunci cand se manifesta aceste stari, deseori, insa nu intotdeauna, acestea sunt un efect al fluxurilor seismice de energie subtila, care circula prin sistemul energetic al Pamantului sau liniile ley.
Acestea sunt timpuri in care Pamantul insusi isi transforma nivelurile de constiinta planetara, iar voi va puteti atarna de pulpana lui, ca sa zicem asa. Cata vreme Pamantul insusi isi transforma constiinta, in acele momente, puteti intra si voi in stari profunde de constiinta. Sfatul nostru e sa va detasati de lume si sa va abandonati experientei de a va cufunda in lumea voastra launtrica. Unii vor patrunde in realitatea lumii launtrice, proces ce are imense efecte vindecatoare si datatoare de putere. Altii nu vor simti decat ca sunt „scosi din circuit” si nu-si vor mai aminti ce anume s-a intamplat. Dar daca, in acele momente, va puteti permite sa va odihniti, chiar in mijlocul activitatilor voastre zilnice, veti avea mari beneficii.
Uneori, unii dintre voi ar putea avea reactii opuse acestora. Ati putea simti cum corpul vostru intra intr-o stare de agitatie, aparent fara niciun motiv, ca si cand vi s-ar accelera metabolismul. Daca veti fi constienti de energiile subtile, veti observa ca aceste stari sunt generate de corpul vostru subtil de energie (cum ar fi KA-ul), ce vibreaza mult mai intens decat de obicei. Aceasta senzatie de accelerare vibrationala poate dura putin sau chiar cateva ore. In aceste stari de super-constienta, ati putea percepe o descarcare de informatii cosmice si/sau de Lumina spirituala. Ati putea de asemenea descoperi ca, in mod spontan, in corpul vostru se deschid noi canale de energie subtila, fapt ce determina amplificarea fluxurilor de energie subtila care circula prin aceste canale. Oricat de ciudate ar putea parea aceste stari fizice si mentale, ele sunt adevarate demaraje evolutive. Din pacate pentru ritmurile voastre biologice de pe parcursul zilei, aceste stari unice mentale si fizice apar, adeseori, in momente nepotrivite. Daca va puteti simti bine cu ele si puteti intelege ca ele sunt daruri pentru evolutie, puteti beneficia enorm de pe urma lor.
In timp ce Holonul Echilibrului si Holonul Inaltarii – transmise in comunicarile anterioare – va pot fi de folos in mod cert (si pot fi activate spre binele vostru), nu exista nicio posibilitate de a scapa de efectele fizice ale acestor evenimente seismice asupra corpului si constiintei voastre. Asadar, recomandarea noastra este sa le acceptati, in loc sa le opuneti rezistenta. Considerati-le drept ceea ce sunt – niste oportunitati de evolutie.
Odata cu acest mesaj, prezentam in premiera Acordarea Dimensionala a Inimii. La sfarsitul acestui mesaj, veti gasi un link pentru a accesa aceasta meditatie acustica. Ea este o acordare neobisnuita, fiindca vine din viitor si dintr-o energie a Pamantului care nu exista inca in prezentul vostru.
Va sugeram sa o ascultati in acelasi mod pe care vi l-am sugerat pentru ascultarea Acordarii Dimensionale a Glandei Pineale. In timp ce ascultati, indreptati-va constienta in chakra inimii si imaginati-va ca sunetele pe care le auziti ies din centrul energetic al inimii. Acest cod de Inaltare va va ajuta inima sa se echilibreze si sa gaseasca alinare si sprijin, intr-un aspect viitor al Pamantului vostru. Scopul sau este sa va sustina in timpul evenimentelor haotice si instabile ce se desfasoara in jurul vostru. Sunetele sunt esenta vibratorie a unui nou Pamant – un Pamant inaltat. Este promisiunea unei noi lumi, iar in adancul inimilor voastre, voi purtati semintele acelei lumi.
In final, dorim sa recunoastem ca vremurile in care pasiti sunt dificile. In acelasi timp, traversati pragul catre o inaltare evolutiva extraordinara.
Indiferent de locul in care traiti pe Pamantul vostru, indiferent de situatia voastra sociala sau de circumstantele cu care va confruntati, daca veti accepta ceea ce se desfasoara in fata voastra ca pe un dar pentru evolutie, va veti inalta in constiinta si veti trece, cu gratie si umor, prin portalul care este Nodul de Haos.
Hathorii
15 aprilie 2010

Gandurile si remarcile lui Tom
Dupa cutremurul puternic din Haiti, Hatorii mi-au spus ca vor fi mai multe cutremure mari, violente, de-a lungul Cercului de Foc (vezi Mesajul Planetar intitulat „Haiti si Nodul de Haos”, 13 ianuarie 2010).
Dupa cum spun ei, aceste cutremure se vor produce la distanta relativ apropiata unele fata de altele, semnaland o schimbare energetica importanta in procesul de inaltare a Pamantului. (Nota: „la distanta relativ apropriata unele fata de altele” este mai mult decat un termen relativ, atunci cand avem de-a face cu fiinte din afara perceptiei noastre spatio-temporale si cata vreme ele chiar nu au un simt al timpului liniar, asemenea noua). Insa, spunand acest lucru, Hathorii mi-au indicat ca acel cutremur din Chile, de 8,8 grade (27 februarie 2009) a fost unul dintre aceste cutremure violente.
Ei au mai spus ca recentul cutremur de 7,2 grade din Baja, California (16 martie 2009), care a afectat o suprafata mare, inclusiv Los Angeles-ul, a fost un alt cutremur dintre acelea violente, care indica, dupa cum spun ei, o importanta schimbare energetica in procesul de inaltare a Pamantului.
Cei interesati in seismologie pot gasi si un comentariu interesant pe care mi l-au transmis Hathorii, imediat dupa cutremurul din Baja. Conform celor spuse de ei, acest cutremur a fost, de fapt, punctul de mijloc al unei schimbari tectonice care urmareste, in decursul istoriei, Imperial Valley si un cutremur ce s-a produs acolo in 1979 (dar si de-a lungul granitei SUA/Mexic). Acel cutremur a avut o intensitate de 6,5 grade, dupa cum a declarat US Geological Survey. Hathorii mi-au spus ca punctul de mijloc al acestei schimbari tectonice indica o intensificare (nu o diminuare) a activitatii seismice din regiune. (Luati in considerare faptul ca eu doar redau ceea ce mi-au spus ei. Nu pretind ca inteleg legatura pe care ei o fac intre cutremurul din 1979, din Imperial Valley, si recentul cutremur din Baja).
Ei au mai spus sa ne asteptam in continuare la cutremure de mare intensitate, nu numai in aceasta zona, ci si in intreaga lume, mai ales in zona Cercului de Foc (o zona seismica fierbinte, care trece prin Asia, Indonezia, Australia, Noua Zeelanda, pana pe coasta de vest a Americii de Nord si de Sud).
Imediat dupa prima eruptie recenta a vulcanului din Islanda, Hathorii mi-au spus ca fenomenul va lua amploare. Si intr-adevar, in timp ce scriu aceste randuri, au avut loc eruptii ulterioare, cea mai recenta paralizand transportul aerian in cea mai mare parte a Europei, datorita cantitatii considerabile de cenusa vulcanica din aer, ce poate avaria grav motoarele avioanelor, provocand prabusirea lor.
Este clar, cel putin in mintea mea, ca suntem in mijlocul Nodului de Haos pe care Hathorii l-au prevestit in octombrie, anul trecut (vedeti Mesajul Planetar intitulat „Noduri de Haos si Acordari Dimensionale”, 8 octombrie 2009, din Arhiva Hathorilor).
Conform Hathorilor, atat evenimentele seismice/vulcanice actuale, cat si cele ce vor urma, vor inaugura accelerarea procesului de inaltare.
Nu am inteles exact ce au vrut sa spuna prin asta, dar acum imi este tot mai clar ca Hathorii privesc activitatea seismica si vulcanica nu doar prin prisma efectelor fizice evidente, ci si a unor efecte mai subtile si mai putin vizibile asupra constiintei umane si planetare (adica constiinta oamenilor si a insasi planetei).
Atat eu, cat si prietenii si partenerii mei, putem confirma aberatiile stranii despre care vorbesc Hathorii in acest Mesaj Planetar, inclusiv ciudatele stari de disconfort fizic si temporar din corp, tulburarile de somn, problemele cu memoria pe termen scurt si ceea ce eu numesc sindromul creierului incoerent – o degradare temporara a modului obisnuit de gandire, dar si a capacitatilor de ordonare si solutionare a problemelor. In aceste episoade ciudate si, din fericire, de scurta durata, eu unul simt ca si cum IQ-ul mi-ar scadea cu zeci de puncte, dupa care revine la „normal”, in mod inexplicabil.
Si mai sunt si caderile bruste ale nivelului de energie. Atunci cand se intampla aceste scaderi energetice, am senzatia ca tocmai am fost scos din priza. Sunt coplesit de o senzatie de epuizare si/sau somnolenta. Daca am de indeplinit o sarcina, pot trece peste dorinta de a ma odihni, insa daca nu am ceva important de facut, am un profund sentiment intuitiv ca ar trebui sa ma intind si ca, indiferent ce inseamna aceasta stare, sa o las sa treaca prin mine.
Considerente medicale
Daca aveti aceste stari fizice de disconfort, despre care vorbesc Hathorii in acest mesaj, e posibil sa aveti de-a face cu reactii rezonante la nivelul corpului, asa cum sugereaza ei. Sau, s-ar putea sa aveti o problema de sanatate. Daca simtiti mai mult durere decat disconfort, iar daca durerea persista, in loc sa se disipeze de la sine, atunci, v-as sugera sa va consultati practicianul in domeniul vindecarii, ca sa fiti siguri.
Daca sesizati o pierdere reala a constiintei (ca in cazul lesinului sau adormirii incontrolabile), atunci s-ar putea sa aveti o problema serioasa de sanatate, inclusiv o apnee a somnului. In acest caz, ar trebui sa cereti sfatul medicului. Pentru a fi cat mai clar, tipul de scadere a nivelului energetic despre care vorbesc Hathorii este o pierdere brusca, inexplicabila a energiei, o senzatie de moleseala si/sau o dorinta de a dormi. Desi impulsul poate fi destul de puternic, el poate fi controlat. Cu alte cuvinte, ar trebui sa puteti „continua sa continuati”, in ciuda dorintei puternice de a va odihni sau de a motai.
Incetinirea ritmului si arta de a va abandona
In ceea ce ma priveste, am ajuns sa recunosc ca nu are niciun rost sa lupt impotriva acestor momente de scadere subita a energiei. Iar daca imi pot face timp sa ma intind si sa intru intr-o pana personala de energie, am adesea senzatia ca intru intr-o ciudata stare de somn sau de semi-constienta. Uneori, in timpul acestor episoade de scadere a energiei, simt ca ma aflu in cadere libera prin spatiul launtric al mintii mele, acesta fiind un fenomen foarte ciudat.
Am descoperit ca, daca nu fac nimic altceva decat sa ma las in voia lor, caderile in gol ma conduc in alte taramuri ale fiintei mele, unde sunt hranit si intregit. Aceste lumi interioare ale constientei mele imi apar sub forma unor vise pline de viata, iar unele dintre ele sunt chiar extraordinare si reconfortante.
In mod oficial, sunt si momente in care intru intr-o profunda stare de semi-constienta, din care ies fara niciun fel de cunostinta a ce s-a intamplat. Toate acestea imi amintesc de o zicala despre sfarsitul timpului, atribuita nativilor americani Hopi: atunci cand lucrurile se accelereaza, incetineste ritmul.
Hathorii spun ca, in timpul acestor stari de lipsa a energiei, noi suntem adesea influentati de activitatea seismica si/sau vulcanica ce se manifesta undeva, pe Pamant, si ca o usa din spatele vălurilor se deschide temporar. De buna seama, este o alegere personala daca sa pasim sau nu prin aceste usi si, totodata, ce facem cu ceea ce descoperim acolo.
Atunci cand privesc o stare subita de diminuare a energiei ca pe o oportunitate neasteptata de evolutie, chiar daca ea este o stare foarte ciudata, opun cat mai putina rezistenta.
Atat eu, cat si unii dintre prietenii si colegii mei, am trecut si prin starile de agitatie fizica si mentala la care se refera Hathorii. De fapt, acum, cand scriu aceste Ganduri si remarci, este ora 4:46 dimineata. Am fost trezit de una dintre acele senzatii ca sunt la turatie maxima, si m-am hotarat sa lucrez putin. Cu toate acestea, uneori, aceste stari de hiperactivitate fac imposibila orice fel de munca practica. Ele pot fi destul de intense si, in astfel de cazuri, tot ce pot face este sa ma las purtat de valurile acestei energii.
Cateodata, aceste stari de alerta chiar par sa declanseze fluxuri de energie subtila in interiorul meu. Uneori, sunt trezit dintr-un somn profund de o manifestare subita de luminozitate in nadis-urile mele (canalele de energie subtila legate de chakre). Iar cateodata, simt, asa cum au aratat Hathorii, o descarcare de informatii cosmice si/sau de Lumina spirituala. In cazul meu, aceasta descarcare se face prin chakra coroanei sau chakra inimii, insa altii au observat ca informatiile patrund in ei in moduri diferite.
Suntem fiinte unice si, de aceea, o descarcare cosmica (cum o numesc eu) se va exprima si va veni in moduri specifice. In cele din urma, atunci cand ma ma las in voia acestor stari de hiperactivitate fizica si mentala, ma simt adesea intregit de ritmul crescut al vibratiei corpurilor mele subtile. Un lucru esential, ca si in cazul starilor de diminuare a energiei, mentionate mai devreme, e sa le acceptam ca pe niste catalizatori ai evolutiei, sa ne abandonam fenomenului si sa ne lasam dusi de curent.
O mare parte din ceea ce traim in viata este intr-adevar influentat de modul in care noi o proiectam in mintea noastra. Astfel ca, pentru mine, atat aceste stari de diminuare a energiei, cat si cele de energie in exces devin tot mai mult ciudate daruri energetice, ce indeparteaza vălurile dintre lumi.
Acordarea Dimensională a Inimii
Acest subiect referitor la ceea ce salasluieste dincolo de văluri ma conduce la Acordarea Dimensionala a Inimii, mentionata in acest Mesaj, si la acea poveste ciudata si amuzanta despre cum au prezentat Hathorii aceasta Acordare.
Atunci cand Hathorii m-au informat ca doreau ca eu sa inregistrez Acordarea Dimensionala a Inimii, mi-au spus ca acele coduri acustice imi vor fi aduse din viitor. Si ca aceste coduri acustice speciale il vor conecta pe ascultator cu un Pamant din viitor, nu cu Pamantul de acum.
Si mi-au mai spus ca ei vor face cunoscute aceste sunete – la fel ca si cu multe alte sunete ale lor, transmise in ultima vreme – in primele ore ale diminetii, pe la 3 dimineata, ca sa fiu cat mai exact.
Asadar, cateva zile mai tarziu, m-au trezit la 3 dimineata si au inceput sa descarce tiparele acustice, in studioul meu. Stradania de a inregistra a durat vreo 5 zile, iar fiecare sedinta s-a incheiat odata cu ivirea zorilor.
Lucrul cel mai ciudat, pe langa insistenta lor ca aceste coduri acustice vin din viitor, a fost ca sase dintre cei treisprezece Hathori, ce formeaza grupul meu, au fost prezenti – ii percepeam prin clarvedere – atat la inregistrare, cat si la mixajul sunetelor, in forma lor finala. Acest lucru nu mi se mai intamplase pana atunci.
Odata ce m-am acordat la tiparele energetice pe care doreau ca eu sa le exprim prin sunet, mi-au acordat cu precizie vocea, spunandu-mi, literalmente, cand sa imi schimb vibrato-ul sau cand sa modific sunetele vocalelor, s.a.m.d. Repet, acest lucru nu se mai intamplase vreodata. Ca sa fiu clar, atunci cand transmit sunete dintr-o anumita sursa, sunetele imi sunt date aproape simultan ca sa le exprim, insa, in mod obisnuit, nu am un dialog continuu in timp ce dau glas sunetelor, iar fiintele ce reprezinta sursa nu sunt „chiar acolo” – la nivel de clarvedere – alaturi de mine, spunandu-mi cum sa procesez sunetele.
Cand a venit momentul sa mixez cele 16 piese vocale intr-o singura piesa stereo finala, ei au fost din nou foarte insistenti. In toate cele intamplate, a existat si un moment hazliu pentru mine, pe langa senzatia cu adevarat ciudata ca am langa mine sase Hathori, inalti de 3,5 – 4 metri, inghesuiti in micul meu studio acustic. Ori de cate ori incepeam sa ajustez vreun egalizator de sunet, amplasarea unui sunet in campul stereo, sau volumul unei anumite piese in raport cu toate celelalte, ma anuntau ca aceasta inregistrare trebuia realizata conform simtului lor estetic, si nu al meu. Au continuat sa-mi explice ca acele coduri acustice erau, fara exagerare, din viitor si ca acesta era motivul pentru care Acordarea nu mi se parea tocmai in regula.
Am vrut sa modific Acordarea, astfel incat sunetele sa se potriveasca cu simtul meu estetic. Ei insa au tinut mortis sa-mi spuna ca sunetele erau acordate cu simtul lor estetic si cu o realitate viitoare a Pamantului. Intr-un final, mi-au spus ca Acordarea va capata inteles si pentru mine, si ca, deocamdata, trebuia sa am incredere in ei.
Astfel ca am creat aceasta Acordare, conform instructiunile lor foarte precise. Este interesant ca am terminat de facut inregistrarea in urma cu vreo sapte saptamani. Hathorii mi-au spus atunci ca ma vor anunta cand e momentul sa o lansez, si sa stau linistit pana atunci. Iar pentru ei, lansarea acestui cod acustic special pentru inaltare va corespunde cu o energie planetara de mare importanta si ii va ajuta pe cei care il asculta sa se acordeze la un nou Pamant si la un nou tipar vibrational al vietii.
Atunci cand ascult aceasta Acordare Dimensionala a Inimii, concentrandu-mi atentia in chakra inimii, simt adesea ca in chakra inimii mele se rotesc geometrii complexe. Un portal, asemanator unei gauri de vierme in spatiu si timp, se deschide adesea in fata mea si simt ca un nou Pamant pluteste prin spatiu. Adeseori, sunt profund miscat de sunetele balenelor, care sunt o parte intima din aceasta piesa acustica; iar cateodata le simt rasunand in inima mea larg deschisa. Alteori, simt ca sunetele lor ma conecteaza cu o linie energetica care este atat a Pamantului, cat si dincolo de el.
Imi imaginez ca alti ascultatori vor simti aceste sunete in moduri unice pentru ei, deoarece asa cum se intampla cu orice, perceptia este un atribut al celui care percepe.
Am facut experiente cu mine, ascultand doar Acordarea Dimensionala a Inimii, apoi in tandem cu Acordarea Dimensionala a Glandei Pineale. Ascultarea ambelor Acordari una dupa alta, fara intrerupere (Acordarea Inimii urmata de Acordarea Glandei Pineale), este extrem de puternica. Insa, fiti constienti ca, daca ascultati mult timp aceste doua Acordari, e posibil sa simtiti ceea ce eu numesc detoxifiere psiho-spirituala, care este, in esenta, o curatare de formele mentale limitative, de emotiile negative si, in unele cazuri, o eliberare a amintirilor reprimate. Recent, am terminat de scris un articol despre purificarea psiho-spirituala, pe care l-am postat la sectiunea Articole de pe website-ul nostru. Este intitulat Detoxifierea psiho-spirituala: Ganduri si remarci. http://tomkenyon.com/psycho-spiritual-detoxification
Atat Acordarea Pineala, cat si Acordarea Inimii va sunt oferite gratuit, pe website-ul nostru (vezi mai jos linkurile), pentru a le asculta.
Gânduri finale
Doar timpul ne va spune daca suntem intr-adevar intr-un proces de inaltare planetara, asa cum cred Hathorii. In prezent, se vehiculeaza atat de mult „caca”, incat e greu sa discerni unde anume ne aflam, in cadrul procesului de inaltare, sau daca ne inaltam in vreun fel. Situatia noastra de pe Pamant imi aminteste de acea istorioara despre doi copii carora li se promisese un ponei. Intr-o buna zi, intrand in grajd, ei au dat cu ochii de un morman urias de balegar de cal. Si au strigat cu entuziasm: „Trebuie sa fie un ponei pe aici, pe undeva!”
Asadar, cu atata rahat care zboara primprejur, ar putea intr-adevar sa existe un ponei in culise, ca sa zic asa. Desigur, conform personalitatii mele molatice, ma astept ca el sa fie un magar. Dar, sa nu deviez in propriu-mi scepticism.
Va marturisesc ca pentru mine este o situatie neobisnuita sa fac channeling cu un grup de fiinte care par intotdeauna sa priveasca latura optimista a lucrurilor si sa sustina o viziune a maretiei omenesti pe care eu, ca fiinta umana, uneori nu o impartasesc.
Si totusi, stiu si eu ca, in mijlocul imensului haos si a negativitatii cu care ne confruntam cu totii, se petrec miracole. Insa majoritatea acestor miracole de gratie se produc in interiorul nostru si intre oameni. Si, in cele mai multe cazuri, ele nu sunt prezentate in acele maratoane manipulatoare si hipnotizatoare, numite stirile difuzate de mass-media oficiala.
Si mai stiu ca traim intr-un univers neobisnuit si magic, in care noi posibilitati inimaginabile pot aparea uneori sub forma unor realitati neprevazute, neasteptate. Iar ceea ce parea odata o realitate solida poate disparea rapid din campul radarului, devenind istorie.
In fine, eu cred ca o mare parte din ceea ce se intampla cu omenirea este pur si simplu intamplator si aleatoriu. Insa, o alta parte din ceea ce ni se intampla este in mod clar un rezultat direct al gandurilor si faptelor noastre, atat la nivel individual, cat si colectiv. Si acesta este locul in care imi mentin eu cea mai mare speranta in privinta noastra, in pofida scepticismului meu obosit si a permanentei manipulari extrem de plictisitoare la care suntem supusi cu totii, de catre stapanii nostri corporatisti, de guvernele, institutiile si religiile noastre.
Eu simt ca mult mai multi dintre noi, cei aflati pe aceasta planeta uimitoare, incep sa se trezeasca in moduri in care nu ar fi putut fi vreodata imaginate de catre Controlori. In ciuda tuturor resurselor lor vaste de a ne hipnotiza si controla prin frica, rautate si dezinformare, magia este in plina desfasurare.
Exista o masa de oameni dintre noi, ce creste exponential si care se trezeste in, oh, atat de multe feluri.
Unii dintre noi se trezesc la realitatea tulburatoare ca liderii nostri din economie si politica ne-au jefuit nestingheriti, ne-au privat de drepturile noastre omenesti si ne-au furat din pusculite ca sa-si potoleasca dorintele nestavilite de bani, ranguri si putere – chiar in detrimentul celor carora le-au jurat ca ii vor sluji.
Altii dintre noi se trezesc la realitatea socanta ca, doar cu unele exceptii, religiile noastre ne-au jefuit de aspiratiile noastre spirituale cele mai inalte. Si, printr-o ciudata ironie a sortii, multe dintre ele au devenit surse ale raului din lume – daca definim raul drept ceea ce creeaza suferinta in sau intre membrii familiei noastre umane. O privire rapida asupra istoriei si a actualei cresteri a fundamentalismului si intolerantei religioase ar fi mai mult decat suficienta pentru a clarifica acest lucru.
Pretutindeni in lume, un numar tot mai mare de oameni se trezesc si ei la realitatea ca facem parte din natura si ca nu suntem separati de ea. Iar pentru ei, disparitia unei specii nu este un lucru lipsit de importanta. Pentru acest grup, viata este o responsabilitate sacra, iar nevoia de a avea grija de Pamant si de vastul sau ecosistem este un adevar evident.
Altii dintre noi se trezesc din transa realitatii tridimensionale, realizand ca viata noastra si ceea ce suntem noi cu adevarat inseamna mult, cu mult mai mult decat ne face cultura noastra sa credem.
Iar acestea sunt doar cateva domenii in care noi, primatele umane, ne trezim.
Poate ca Hathorii au dreptate. Poate ca exista un val de energie evolutiva, care circula prin intreg spatiul. Si poate ca, dupa cum spun ei, ne aflam in mijlocul unui experiement grandios – evolutia constiintei in materie.
Insa, oricare ar putea fi motivele, mi se pare ca tot mai multi dintre noi aleg sa nu apese pe butoanele de oprire a alarmei de pe Ceasurile noastre Desteptatoare Cosmice. Si, in loc sa continue fara rost sa ramana inconstienti, tot mai multi dintre noi aleg actul radical, curajos si temerar de a se trezi din Marele Somn al Mayei (Iluziei) si din miasma civilizatiei noastre.
Ce se va intampla, atunci cand care cea mai mare parte a lumii se va trezi, e greu de prezis.
Tom Kenyon


Intensitatea crescută a Nodului de Haos – Golful Mexic

Un mesaj planetar de la Hathori, transmis prin Tom Kenyon – 23 iunie 2010
Intrati intr-o perioada foarte dificila din aceasta faza a Nodului de Haos. Aroganta, lacomia si stupiditatea oamenilor au creat o situatie care pune in pericol viata, la nivel planetar. Ne referim la dezastrul din Golful Mexic. Guvernul si mass-media nu v-au spus adevarul intreg despre aceasta situatie. Ea este grava si exista multe linii temporale posibile ce intersecteaza acest eveniment.
Dorim sa discutam despre cateva dintre acestea, insa apoi ne vom indrepta atentia catre voi, ca indivizi. Aceste posibilitati ale liniei temporale despre care vorbim sunt maleabile, se pot schimba. Cum s-ar spune, ele nu sunt batute in cuie. In dezastrul ecologic ce se desfasoara in Golful Mexic, sunt implicati atat de multi factori, incat e greu de prezis rezultatul concret, asa cum va apare el in realitatea voastra tridimensionala. Si, asa cum am mai spus-o, lucrurile se pot schimba radical, in ultimul moment.
Zacamintele de petrol si gaze ce au fost strapunse sunt vaste si, daca nu sunt impiedicate sa se raspandeasca, lucrurile se vor desfasura conform catorva scenarii.
Una dintre aceste posibilitati extreme este disparitia celei mai mari parti (daca nu toata) din viata marina din regiunea Golfului si raspandirea substantelor poluante in Oceanul Atlantic, prin curentul Gulf Stream, spre coasta Europei, unde un nivel ridicat de poluare va avea un efect distrugator asupra vietii marine din aceste regiuni ale Atlanticului. Daca aceasta dispersie de petrol nu este oprita, exista posibilitatea clara de poluare a intregului Ocean Atlantic, in final fiind afectate toate oceanele de pe planeta. Cu cat ele vor fi mai departe de Golful Mexic, cu atat va exista mai putina poluare. Insa, o posibilitate distincta o reprezinta o eventuala poluare a tuturor oceanelor de pe Pamant.
Intr-un scenariu mai sumbru, gazul metan, gazele naturale din acest camp, ar putea sa erupa, sa strapunga fundul oceanului, creand un tsunami cu o capacitate enorma de distrugere, precum si emanatii de gaze toxice in regiune.
Un alt scenariu sumbru s-ar putea desfasura daca falia de pe fundul oceanului ar fi suficient de mare incat sa duca la o schimbare tectonica, incepand din Golful Mexic, prin Mississippi si pana in regiunea Marilor Lacuri. Acesta ar fi un scenariu dezastruos, dincolo de orice imaginatie.
Repetam, situatia actuala din Golf este rezultatul direct al arogantei umane, a lacomiei si prostiei corporatiilor implicate in acest incident, fiind datorata neglijentei guvernamentale. Valoarea fundamentala care dirijeaza aceste interese corporatiste este profitul, astfel ca s-au asumat niste riscuri care nu ar fi trebuit niciodata sa fie puse in discutie, daca ar fi fost luat in calcul si faptul ca viata este sfanta – lucru care nu s-a intamplat. Din pacate, aceasta este o trasatura a epocii pe care o parasiti acum, voi fiind martorii directi ai contaminarii apelor Pamantului, de catre o cultura care depinde de petrol si de interesele corporatiste, ce impiedica folosirea altor tehnologii; si toate acestea, in numele profitului.
Ce valoare vor mai avea banii daca viata este compromisa? Se pare ca am picat la acest test simplu de inteligenta. Sunteti la propriu la un pas de prabusirea vechii lumi si de nasterea haotica a unei lumi noi.
Nodurile de Haos va coplesesc cu o intensitate tot mai crescanda. Vedem aceste lucruri ca pe contractiile de la nastere – nasterea unui nou Pamant. Iar pe masura ce in fata voastra se desfasoara nasterea unei noi lumi, daca sunteti prinsi intr-una dintre aceste contractii, situatia poate fi destul de dificila.
Dupa parerea noastra, nu va exita un loc pe Pamant care sa nu fie afectat de schimbarile planetare, atat cele naturale cat si cele induse de oameni. Unele zone ale lumii vor fi mai putin afectate, insa toate vor fi transformate radical. Viata de pe planeta voastra este o retea interconectata.
Ii sfatuim pe cei care locuiesc in acest moment in regiunea Golfului Mexic – incepand de la tarm si pana la 20 de mile de el – sa se pregateasca mental, emotional si spiritual. Acestea sunt vremuri in care sa ai intuitie si instincte dezvoltate. Daca simtiti o intuitie de a parasi zona, acesta va fi un test de inteligenta. Cine il va trece si cine il va rata, este pur si simplu forta impersonala de evolutie iminenta.
Daca incidentul din Golf continua, fara a fi diminuate efectele daunatoare, atunci, acesta va fi momentul unor imense provocari pentru intreaga planeta. Chiar daca nu traiti in apropierea Golfului, aceasta este o perioada de timp pentru intuitie si instinct. Sfatul nostru este sa va cizelati aceste capacitati in voi si sa actionati conform revelatiilor care va vin. Fiecare dintre voi va fi la locul, in circumstantele si la momentul potrivit nivelului sau de evolutie si a ceea ce a venit sa traiasca pe Pamant.
Oricat de sumbra vi s-ar putea parea o situatie, dorim sa va transmitem in mod clar acest mesaj: sunteti co-creatorii realitatii voastre. Ridicati-va in constiinta, chiar daca cei din jurul vostru coboara. Daca situatia se deterioreaza, vor fi vremuri dificile, intrucat va creste isteria la nivel de mase si va trebui sa gasiti calea de mijloc, drumul ingust care duce in sus. In mesajele trecute v-am dat sugestii cum sa va ridicati constiinta prin propriile forte. Nu vom mai intra in detalii aici. Le puteti gasi in Arhive.
Acum e momentul sa pasiti in autoritatea voastra spirituala, daca nu ati facut-o inca. Evolutia traseaza o linie de demarcatie. Planeta raspunde lacomiei, arogantei si prostiei umane. Gaia va supravietui acestui incident. Nu este clar daca marea majoritate a omenirii o va face.
Dar, chiar si in mijlocul acestei situatii intunecate, exista oportunitati incredibile pentru a va ridica in constiinta, atat ca indivizi cat si ca si comunitati umane creative/cooperative din punct de vedere cultural.
Va puteti astepta si la o deteriorare continua a sistemului vostru financiar. Aparenta redresare a fost rezultatul proptirii unei case construite din carti de joc, iar acea casa incepe sa se clatine din nou.
Sugestia noastra este sa nu fiti inspaimantati de aceste schimbari prin care treceti, ci sa le intelegeti ca fiind sparturi in peretii unei inchisori ce a fost ridicata in jurul vostru. Pasiti prin fisuri, spre libertatea voastra. Sunteti zei si zeite creatoare. Aveti o putere imensa in mainile voastre, dar ati fost adormiti si inconstienti de nemarginirea pe care o posedati. Poate ca, odata cu aceasta criza din Golful Mexic, o mai mare parte din omenire se va trezi si va cere sa se puna capat cailor vechi, ce ameninta intreaga viata.
Hathorii
23 iunie 2010

Gandurile si remarcile lui Tom
Eu unul, gasesc ca acesta e un mesaj intr-adevar puternic. In timp ce unii ar putea gandi ca el este bazat pe frica, eu cred ca e bazat pe inteligenta.
Unii dintre noi, cei din miscarea bazata pe potentialul uman (mai ales cei din nisa etichetata adesea ca miscarea New Age), gandesc ca daca nu privesc la potentialele probleme, acestea vor disparea intr-un mod oarecum miraculos.
Asta imi aduce aminte de cainele meu, Merlin, care credea si el ca a nu infrunta problemele era un mod de a le rezolva. Vedeti voi, el era o corcitura de copoi, ce masura cam 1,8 m de la varful cozii pana la bot si cantarea 75 de kg. El era si o fiinta foarte evoluata, care, banuiesc eu, nu era deloc un caine, ci mai degraba un inger deghizat in caine. Sper ca intr-o buna zi sa scriu un omagiu lui Merlin, descriind unele dintre micile minuni pe care el le-a creat in viata noastra. El era insa si un copoi, caruia ii placea sa se tavaleasca prin excrementele de caprioara. Ceva se intampla cand mirosul excrementelor se combina cu mirosul lui, iar rezultatul era teribil. Pentru el era cea mai minunata apa de colonie, in timp ce pentru noi era o aroma cu adevarat oribila. Asta e relativitatea perceptiei oamenilor si a cainilor!
Pe langa atractia pe care o avea pentru excrementele de caprioara, lui Merlin ii placea sa stea pe canapea si sa priveasca impreuna cu noi la televizor. Dar dupa intalnirile lui cu caprioarele, noi nu ne doream nici ca el sa stea cu noi sau, doamne fereste, sa se intinda langa noi.
Dupa ce se stropea cu ceva …. ah … colonie de caprioara, Merlin se furisa din ascunzis, incercand sa se strecoare pe canapea. E amuzant insa ca el nu ne privea, in timp ce se furisa pe canapea. Era convins ca daca el nu ne putea vedea, nici noi nu-l puteam vedea. Inevitabil, cineva ii spunea pe un ton dezaprobator: „Merrrrrrlin!!” Si, de fiecare data, Merlin ne arunca o privire plina de surprindere si uluire, ca si cand ne intreba „Cum de m-ati vazut?”
Multi dintre noi, oamenii, sunt si ei artisti talentati ai negarii. Atunci cand ceva e prea greu de gestionat, multi dintre noi pur si simplu pretind ca acel lucru nici macar nu se petrece. Cu toate ca aceasta atitudine ar putea oferi o oarecare consolare iluzorie, ea este doar o amagire.
Eu cred ca este mult mai bine sa fim constienti de circumstantele dintr-o situatie, oricat de cumplite sunt ele, astfel incat sa ne putem ocupa de ele intr-un mod mai inteligent. Acesta este lucrul pe care, gandesc eu, il prezinta Hathorii in acest mesaj. In mod oficial, ei nu spun (repet, NU SPUN) ca vreunul dintre scenariile teribile pe care le-au descris vor deveni, de fapt, realitate. Ei spun insa ca acestea sunt posibilitati reale si ca noi trebuie sa ne rafinam intuitia si instinctele, pe masura ce ne intalnim cu efectele numeroase, variate si multidimensionale ale Nodurilor de Haos (pe care ei le-au definit, in esenta, ca niveluri mereu crescande de haos).
Intr-o discutie avuta cu ei, dupa ce au transmis acest mesaj, Hathorii s-au referit la criza din Golf ca la un moment decisiv, de potentialuri creative. Ei vor sa spuna prin asta ca exista multe rezultate posibile, ce co-exista simultan, iar care dintre acestea vor apare ca realitate primara tridimensionala, ramane sa fie hotarat.
Sa speram ca cei responsabili de aceasta situatie vor gasi cumva o cale de a rezolva acest atac asupra Gaiei. Insa, intreaga situatie imi aduce aminte de o expresie olandeza, pe care o gasesc foarte potrivita atunci cand vorbim de guverne si mass-media – ingrijirea ciupercilor. Cu cateva exceptii, toti ne aplica acest tratament pentru ingrijirea ciupercilor – tinandu-ne in intuneric si hranindu-ne cu balegar! Intr-adevar, este timpul sa ne ascutim intuitia si instinctele, pentru a vedea dincolo de perdeaua de fum si a stabili actiunile juste si necesare.
De asemenea, Hathorii au pomenit in trecere de Arhive, unde pot fi gasite cateva dintre metodele pe care ni le-au impartasit pentru ridicarea constiintei prin propriile forte si inceperea urcusului. Ca sa economisiti timp, la sfarsitul comentariilor mele am trecut link-urile directe pentru aceste metode.
In final, as dori sa va impartasesc o boacana ce mi s-a intamplat acum ceva timp. Ma aflam intr-o cladire inalta si am apasat butonul ascensorului, ca sa urc. Usile s-au inchis, insa liftul nu s-a clintit. Am apasat inca o data butonul si, inca o data, insa liftul a refuzat sa se urneasca din loc. Am tras o injuratura la adresa acestei inventii, incepand sa lovesc butonul, de parca asta l-ar fi facut sa functioneze mai bine. Intr-un tarziu, m-am uitat la butonul pe care apasasem. Era butonul pentru etajul la care ma aflam! Dupa ce mi-am revenit, am apasat cu blandete butonul pentru unul din etajele superioare si, voila, liftul a urcat la etajul la care voiam sa ajung.
Lasand deoparte deocamdata intamplarea mea nostima, cred ca acest episod se aseamana mult cu civilizatia noastra actuala. Metaforic vorbind, cred ca multi dintre noi stiu ca trebuie sa mearga la un etaj superior (atat ca indivizi, cat si ca si cultura), insa continuam sa apasam inconstient pe acelasi buton.
Va trebui sa schimbam ceea ce facem, daca va fi sa supravietuim acestei calatorii.
Legaturi catre arhive:
Extazul si inima / Ecstasy and the Heart: O discutie despre starile de extaz si binecuvantare, drept catalizatori ai evolutiei. Bucuria este calea.
Holonul Echilibrului /The Holon of Balance: Instructiuni despre folosirea octaedrului ca obiect imaginar pentru stabilizarea constiintei.
Holonul Inaltarii / The Holon of Ascension Instructiuni despre crearea Holonului Inaltarii pentru evolutie accelerata in constiinta.
Oportunitati de evolutie in cadrul Nodurilor de Haos /Evolutionary Opportunities Within Chaotic Nodes O discutie despre Acordarile Dimensionale, drept catalizatori psihoacustici pentru evolutie accelerata.
Meditatie acustica pentru activarea potentialurilor nefolosite ale glandei pineale.
Meditatie acustica pentru activarea chakrei inimii, ca ancora energetica pentru noul Pamant.
O coincidenta interesanta: singurul eveniment cu Hathorii din acest an, in Statele Unite
Dupa ce am recitit mesajul Hathorilor, m-am uitat in calendarul nostru ca sa vad ce au spus acestia despre evenimentul intensiv cu Hathorii – Palatul Launtric de Cristal si Deschiderea Salilor Amenti – din Seattle, Washington (29-31 octombrie 2010). Mi-a atras atentia urmatorul pasaj, in care ei au vorbit despre acest eveniment:
„El este esential pentru accesarea mintii superioare creatoare si, prin acest aspect al constiintei, pot fi descoperite noi solutii la incercarile personale, sociale si globale”.
„El” se refera atat la Palatul de Cristal (glanda pineala si potentialurile ei nefolosite) cat si la actiunea de deschidere a Salilor din Amenti (care ii ofera persoanei accesul la Mintea sa Superioara). Atunci cand m-au rugat sa organizez acest eveniment, m-am gandit ca ar fi un lucru foarte interesant sa observ cum sunt ne sunt deschise usile catre Mintea noastra Superioara, deoarece o astfel de actiune ne va insufla inspiratie si ne va darui (noua si omenirii) calea de acces la noi tipuri de cunoastere, de care viata va putea beneficia. Nu stiam ca acest act de deschidere a Salilor din Amenti va dobandi o tonalitate atat de serioasa – dat fiind ca ne confruntam cu ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai mari dezastre ecologice din istoria omenirii.
Intrucat acest eveniment va fi si o importanta Activare Planetara Hathoriana, va exista ocazia de a participa de la distanta, avand aceasta Intentie. Pentru cei care nu pot participa fizic la acest eveniment, pe acest website vor fi oferite indrumari referitoare la modul in care sa luati parte la aceasta lucrare ce se va desfasura in Seattle. Daca sunteti abonati ca sa primiti mesajele Hathorilor, veti primi automat aceste informatii, atunci cand vor fi disponibile. Dacă nu, vizitaţi site-ul http://tomkenyon.com/events , pentru a citi instrucţiunile atunci când vor fi postate – probabil că în septembrie.