Metatron
METATRONMetatron este Cel ce ocupă locul de lângă Tronul Divin; numele lui este o derivaţie a lui Yahweh, denumirea sacră, nepronunţată, a lui Dumnezeu; meta thronon, utilizat ca rang îngeresc, înseamnă alături de tron, cel care are sarcina de a i introduce pe ceilalţi dinaintea Feţei lui Dumnezeu; în latină, metator înseamnă cel ce măsoară, iar în aramaică şi în terminologia kabbalistică matronita e un sinonim pentru Shekina, fiinţă dumnezeiască ce în zilele noastre este socotită a fi aspectul feminin al divinităţii.

Metatron este căpetenia supremă a îngerilor şi scribul lui Dumnezeu, Cel care ţine evidenţa păcatelor omenirii. În unele scrieri, el apare ca avocat ceresc, mai marele ierarhilor cereşti, cancelarul Raiului, regele îngerilor. Îngerul Prezenţei, cum mai este denumit, Metatron ne ajută să înţelegem ce se întâmplă acum în realitatea planului nostru terestru.

După unele texte apocrife, profetul şi scribul Enoh – despre care se spune că a umblat cu Dumnezeu, că şi a păstrat puritatea de la Dumnezeu în timpul vieţii sale de muritor – era un învăţat în domeniul secretelor cereşti pentru că primise Cartea Îngerului Raziel, învăţătură despre Lucrarea lui Dumnezeu. Pentru meritele sale, Dumnezeu l a luat pe Enoh în Cer.

Enoh a primit în dar aripi, prin Graţie Divină, şi a fost învestit cu însuşiri celeste, devenind astfel arhanghelul Metatron. Pentru că Enoh fusese în timpul vieţii pământeşti un scrib talentat şi cinstit, i s-a dat o misiune similară în Ceruri: să consemneze în Cronica Akasha tot ce se întâmplă pe Pământ. El este reprezentat iconografic ţinând în mână un pergament.

Ariel
ARIEL1Ariel este îngerul naturii, cel care guvernează tărâmul Îngerilor Pământului, denumiţi de oameni zâne, spiriduşi, elfi, personaje mitice prezente în toate genurile de artă de a lungul timpurilor.

Este o manieră absolut unică şi personală prin care această frumoasă fiinţă angelică supraveghează tărâmul uman şi se străduieşte să îl conecteze cu tărâmul angelic. Fără să ţină cont de vârstă, Ariel inspiră personaje de poveste care aduc mesaje angelice atât copiilor, cât şi adulţilor.

Ariel şi legiunile lui de îngeri ne ajută să înţelegem ritmurile naturale ale Pământului şi să experimentăm proprietăţile magice şi vindecătoare ale pomilor, ale florilor, ale tuturor plantelor şi nu numai. Ariel încurajează cunoaşterea oricărei surse de energie vitală şi vindecătoare ce provine de la toate elementele aflate în natură. Este motivul pentru care el este considerat patronul homeopatiei şi al celor care se ocupă cu medicina naturistă. Această misiune o îndeplineşte alături de Haniel şi Rafael.

Îngerii naturii locuiesc în fiecare fir de iarbă, în fiecare petală de floare, în fiecare picătură de apă. Aceste entităţi magice îşi fac casa – chiar aşa cum se spune în poveşti – în ciuperci, în scorburi, în castelele din adâncurile mărilor şi ale oceanelor, în râurile învolburate şi în apa cristalină a fântânilor…, în toate formele de manifestare a naturii. Construind o relaţie personală cu Ariel, realizăm o legătură de armonie şi echilibru cu întreg mediul nostru înconjurător.

Natura este într un echilibru fragil care are nevoie de înnoire şi refacere, de cei care împreună cu Ariel protejează mediul şi tot ceea ce înseamnă natură.

Azrael
AZRAEL1Azrael înseamnă Cel pe care îl ajută Dumnezeu. Semnificaţia numelui său este legată de misiunea pe care o are de a-i ajuta pe oameni să ajungă în momentul morţii pe celălalt tărâm, de a alina suferinţa bolnavilor şi de a asista întreg corpul medical şi pe toţi aceia care se ocupă de vindecarea suferinzilor.

Azrael îi linişteşte pe muribunzi înainte de a trece pragul spre lumea de dincolo, se asigură că nu suferă şi îi ajută să asimileze informaţiile din cealaltă lume. El are un foarte mare respect pentru cei încercaţi, şi de aceea este o sursă de linişte, de forţă şi de mângâiere. El ştie că o minte şi un corp odihnite sunt mai puternice şi capabile să reziste în faţa durerii, aşa încât ne va ajuta să dormim, să ne eliberăm mintea de frământări şi chinuri, ne va sprijini şi ne va mângâia în chinul nostru fizic, spiritual sau emoţional.

În teologia islamică, Azrael este numit Îngerul Morţii, care scrie întruna într o carte mare şi întruna şterge ceea ce a scris. Ceea ce scrie este naşterea omului, ceea ce şterge este numele lui în momentul morţii. În această carte, cei condamnaţi sunt încercuiţi cu negru, iar numele celor binecuvântaţi sunt încercuite cu lumină.

Deseori este reprezentat ca o fiinţă de dimensiuni uriaşe, cu un picior în al şaptelea Cer, iar cu celălalt pe pragul dintre Iad şi Rai. În spiritul acestei tradiţii, ni se transmite că Azrael a fost cel ce i a adus lui Dumnezeu un pumn de ţărână, atunci când l a făcut pe Adam. Tot legendele spun că, în ziua morţii unui om, o frunză pe care stă scris numele lui cade din pomul de sub Tronul lui Dumnezeu, iar după 40 de zile Azrael îi ia sufletul şi îl conduce în Rai.

Haniel
HANIEL1Haniel este Gloria lui Dumnezeu sau Graţia lui Dumnezeu. Anumite texte vechi îl prezintă pe Haniel ca însoţitor al lui Enoh în lumea spirituală, înainte ca acesta să fi fost înălţat la Ceruri, înainte să devină arhanghel.

Haniel este reprezentat iconografic cu aripi mari de culoare gri, cu o mantie verde smarald şi cu un felinar în mână. Felinarul, ca şi sfeşnicul sau candelabrul sau lumânarea reprezintă, din cele mai vechi timpuri, simbolul Luminii spirituale, al vieţii şi al mântuirii, al iluminării şi al curăţeniei spirituale, virtuţi care atrag Graţia sau Darurile Divine.

Devenit simbol al credinţei, felinarul purtat de Haniel reprezintă ochiul lui Dumnezeu ce cutreieră tot Pământul, Lumina Divină răspândită pentru oameni şi pentru rugăciunile lor.

Reprezentare a nemuririi sufletelor, felinarul arhanghelului Haniel este aşezat fie pe morminte, fie în preajma locurilor unde locuiesc sau se roagă credincioşii – la intrarea în case, în grădini, în biserici.
Arhanghelul Haniel ne ajută în drumul nostru spiritual spre iluminare. Când vine printre noi, aduce cu el felinarul cunoaşterii pentru a ne ajuta să recuperăm marile secrete pierdute de umanitate în drumul său spre cucerirea materiei. Prin dezvăluirea misterelor vieţii şi a secretelor pierdute, Haniel ne ajută să descifrăm misterul vieţii, să dezvoltăm capacităţi de comunicare cu lumea nevăzută, să decriptăm şi să înţelegem mesajele Divine, să ne înălţăm spiritual. Haniel guvernează acele subtile energii care au componentă mistică şi care se mani-festă prin virtuţi precum răbdarea, liniştea, tăcerea…

Jeremiel
JEREMIEL1Jeremiel înseamnă Mila lui Dumnezeu, pe cine Dumnezeu înalţă, Cel care răsare. El este îndrumător al sufletelor evlavioase şi îngerul adevăratelor viziuni divine, călăuzitorul sufletelor, cel care le conduce după ce au fost cântărite de Mihail.

Pe lângă faptul că ne ajută şi pe noi, oameni ai timpurilor prezente, să interpretăm viziunile profetice, Jeremiel le înlesneşte şi sufletelor care abia au ajuns dincolo să şi revadă viaţa trecută. Pe cei care sunt încă întrupaţi îi ajută să şi analizeze viaţa trăită până în prezent şi să ia hotărârile care se cuvin pentru o schimbare pozitivă privind viitorul. El ne îndrumă să evaluăm fără teamă istoria vieţii sau a vieţilor noastre, să învăţăm din experienţele anterioare ca să devenim pe viitor mai puternici şi mai plini de înţelepciune.

Dacă la anumite intervale de timp ne oprim din alergarea noastră continuă, dacă privim din când în când spre faptele noastre trecute, acest lucru ne va spori şansa de a stabili corect următorii paşi, de a vedea mai clar care este următoarea staţie. Este o foarte bună metodă de a elimina regretele în momentul când ne dăm seama că am fi putut schimba ceva, dar nu am avut răbdarea şi nu ne am acordat răgazul să vedem ce anume trebuia schimbat. Nu putem merge numai cu faţa spre viitor, fără să vedem nimic din trecutul nostru. Este necesar să conştientizăm şi să înţelegem greşelile, păcatele noastre ca să putem cere iertarea. Dacă dorim toate acestea, lucrăm cu energia lui Jeremiel. Prin intuiţie, prin gând sau imagini, vom primi răspuns, vom şti pur şi simplu răspunsul dacă ne concentrăm şi ne preocupăm constant. Cerem ajutor şi îl vom primi.

Raguel
RAGUEL1În sumeriană, cuvântul RIG, care este sursa numelui Raguel, însemna doar a vorbi sau modul în care este prezentat cazul în faţa unui consiliu.

Raguel este unul dintre cei şapte arhangheli evocaţi în scrierile lui Enoh, iar numele lui semnifică Prietenul lui Dumnezeu. El este un înger al Pământului şi are misiunea de a-isupraveghea pe arhangheli şi pe îngeri să lucreze bine împreună, într-o manieră armonioasă şi ordonată, în concordanţă cu Ordinea şi Voia Divină.

Raguel este entuziast şi prietenos, îi place să ajute, este o baterie care ne aduce energie atunci când avem nevoie de susţinere, de forţă, de orice fel de sprijin. Noi, oamenii, trebuie să înţelegem că avem în Raguel un prieten foarte bun, un avocat divin, unconsilier spiritual sau terapeut. Cu sprijinul său putem obţine armonie şi colaborare bună în orice categorie de colectivităţi, indiferent dacă au caracter permanent – în familie sau la locul de muncă, într o echipă sportivă sau o trupă de actori – sau temporar, cum este cazul celor adunaţi la o şedinţă întâmplătoare.

Raguel poate fi invocat pentru rezolvarea corectă a disputelor de orice fel, deoarece este un recunoscut apărător al celor nedreptăţiţi. Problema este că trebuie să i se ceară ajutorul. Nu trebuie să uităm că nici o putere cerească nu încalcă liberul arbitru al omului. Arhanghelul vede adeseori persoane care se lasă pradă dezamăgirii, fără a realiza ce potenţial şi ce opţiuni au. Raguel are o disponibilitate nelimitată, şi nu are rost să întreprindem ceva singuri, după cum ne taie capul, când există atâta dorinţă de ajutor în prietenia lui pentru noi.

Raziel
RAZIELSerafim şi heruvim, Raziel este numit Secretul lui Dumnezeu, păstrătorul şi păzitorul originalităţii, al tărâmului ideilor pure unde se află Sursa tuturor adevărurilor. El este atât de aproape de Creator încât ştie totul despre secretele Universului şi despre cum funcţionează acesta. Raziel este autorul legendar al Cărţii Îngerului Raziel, în care este aşternută toată cunoaşterea cerească şi pământească chei, coduri ale misterelor şi secretelor Universului, întreaga magie divină a Creaţiei, simboluri care pot fi descifrate, decriptate doar cu ajutorul lui Raziel însuşi. Şi astăzi, Cartea lui Raziel este un document rar, ţinut secret şi greu de decriptat. O copie a Cărţii lui Raziel i-a fost trimisă, prin Arhanghelul Rafael, lui Noe, care a folosit informaţia pentru a construi Arca şi a-i ajuta pe oameni după Potop. Vechile legende povestesc că după ce Adam şi Eva au fost izgoniţi din Rai, Raziel, înduioşat de tot ceea ce s-a întâmplat, i-a dat lui Adam Cartea pentru ca acesta să-l înţeleagă mai bine pe Dumnezeu, să poată conştientiza cu ajutorul ei Manifestarea şi Graţia Divină.

Cunoaşterea lui îşi are izvorul în Voinţa Divină, care îl aşează pe Raziel în locul unde se află cortina prin care Creatorul este separat de Creaţia Sa. Acolo, arhanghelul are misiunea de a nota tot ceea ce se spune în jurul Tronului lui Dumnezeu.

Raziel este reprezentat ca un bărbat frumos şi înalt, cu o aură galben strălucitoare, cu o mantie care se unduieşte de parcă ar fi lichidă, cu aripi mari, de un albastru precum cerul, care ţine în mână o cheie, o carte sau un papirus.

Sandalfon
sandalfon1Sandalfon este unul dintre cei doi arhangheli ai căror nume nu se termină cu sufixul el. Sandalfon, în limba greacă, semnifică frate, o referire la fratele său geamăn, Arhanghelul Metatron. Cei doi gemeni sunt singurii arhangheli din Rai care la origine au fost muritori şi au trăit pe Pământ. Arhanghelul Sandalfon a fost profetul Eliah – în creştinism, Sfântul Prooroc Ilie –, iar Metatron a fost înţeleptul Enoh.

Dumnezeu le-a dat amândurora misiuni nemuritoare ca arhangheli, pentru a-i răsplăti pentru lucrarea lor benefică pe Pământ, permiţându-le să-şi continue lucrarea sacră din Rai.

Sfânta Scriptură consemnează multe dintre faptele şi minunile înfăptuite pe Pământ de acest mare sfânt, prin credinţa sa. Pentru virtuţile sale, înţeleptul Eliah a fost martor, pe Muntele Tabor, la Schimbarea la Faţă a lui Iisus Christos şi „va veni la sfârşitul veacurilor, ca Înaintemergător, la cea de a doua Venire a lui Christos, în Slavă”.

Sandalfon este reprezentat ca un înger înalt, îmbrăcat în negru, cu o mantie din energie pură, care emite constant scântei. Misiunea lui principală este de a-I duce lui Dumnezeu rugăciunile oamenilor.

Sandalfon este menţionat în scrierile vechi ca maestru al muzicii. Mesajele arhanghelului zboară asemenea unor şoapte dulci pe aripile îngerilor şi sunt atât de subtile şi gingaşe, încât adierile pot trece pe lângă noi fără să băgăm de seamă.

Pentru că ne ajută atunci când căutăm direcţia în care se îndreaptă cărarea noastră spirituală, meditaţiile cu acest special şi minunat arhanghel sunt extrem de profunde şi, de fiecare dată, însoţite de răspunsuri.

Zafarel
ZAFAREL1Ca şi ceilalţi serafimi care au de împlinit o nouă misiune pe Pământ, Zafarel este implicat în îndrumarea spirituală a omului, şi implicit în purificarea şi ridicarea vibraţiei celor care lucrează cu energiile lui.

Arhanghelul Zafarel este deţinătorul Diamantului cu lumina şi puritatea căruia elimină energiile joase din toate structurile corpului uman, construind o Cale de Lumină şi energie pură care să-i călăuzească şi să-i îndrume pe toţi cei ce doresc evoluţia.

Diamantul reuneşte inocenţa, înţelepciunea şi credinţa. Legătura care se creează între Arhanghelul Zafarel şi cel care îi cere ajutorul este deosebit de puternică. Lumina Diamantului, prin protecţia pe care ne o oferă, ne aduce echilibrul în viaţă şi ne facilitează legătura cu celelalte fiinţe de lumină şi cu energiile lor. Să ne imaginăm că în chakra inimii străluceşte în permanenţă, cu lumina sa caldă şi pură, Diamantul lui Zafarel. Vom fi sprijiniţi în intenţia noastră de a ne inunda câmpul energetic cu energii divine, de a elimina toată negativitatea din noi şi de a o înlocui cu o nouă şi pură energie care să ne permită să înaintăm în realizarea misiunii noastre personale din această viaţă.

Ajutaţi de arhanghelul Zafarel, dobândim armonie şi pace interioară, claritate în gânduri şi siguranţă în acţiunile noastre. Dialogul cu îngerii şi cu entităţile de lumină începe să fie posibil pentru că lumina Diamantului acţionează şi în plan emoţional, dezvoltă intuiţia şi, deci, capacitatea noastră de înţelegere a Voinţei Divine şi a misiunii personale în această viaţă.