Magul Alb Planetar
05/08/2015
Nava a sosit
10/08/2015
Show all

Un mesaj de la Ashira

Un mesaj de la Ashira,

primit prin channeling de Meredith Murphy

4 August 2015  

Traducere: Irina Cruceru

Salutări Fiinţe Divine de Lumină,

Suntem aici pentru a vă vorbi cu iubire, ca iubire, aşa cum sunteţi voi. Eu şi voi semănăm în atâtea feluri, deşi forma câmpului nostru vă împiedică să vedeţi lucrurile în acest fel sau cel puţin aşa vi se poate părea. Dar e adevărat. Semănăm în atât de multe feluri, dar voi pur şi simplu v-aţi rafinat şi refocusat pentru a trăi diferite experienţe ale Luminii. Aşa stau lucrurile.

Permiteţi-ne acum să vă vorbim despre prezenţa noastră alături de voi, pentru că e foarte importantă pentru noi. Suntem aici pentru a trăi în lumea voastră, în şi prin voi, astfel încât să vă puteţi cunoaşte pe deplin pe voi înşivă. Noi am venit aici ca un câmp unificat de Lumină, cunoscându-vă Sinele Divin care vă defineşte esenţa. Suntem alcătuiţi dintr-o Unime mai cuprinzătoare decât Sinele vostru Divin, dar, totodată, suntem făcuţi din acesta. Am venit aici să vă ascultăm şi să trăim cu voi, existând în conştienţa voastră ca Tot ceea ce sunteţi Voi, pentru a vă ajuta să vă cunoaşteţi mai în profunzime.

Vă vorbim în calitate de mesageri ai Creaţiei, ca ambasadori ai Tărâmului Pur al Luminii; un câmp viu de Lumină care este transcendent şi etern.

Aceasta e cunoaşterea după care tânjiţi şi care vă stimulează explorarea lăuntrică, determinarea de a vă cunoaşte pe voi înşivă dincolo de toate identităţile şi formele, dincolo de tot ce este, dar de fapt ca tot ceea ce este. Realizarea Sinelui este chemarea interioară fundamentală a fiinţei voastre, încă din timpul acestei vieţi, dar e şi chemarea stimulată de lume în ansamblul ei. Vă puteţi imagina acest lucru? O lume mundană în esenţa ei caută libertatea voastră iluminată? Aceste este timpul tuturor timpurilor, asupra căruia v-aţi concentrat voi; un timp al energiilor evoluţioniste ce se nasc din electromagnetismul planetei voastre şi din interiorul fiinţei voastre, ce creează fluxul din ce în ce mai intens şi mai concentrat de energie a Luminii vieţii. Aceasta e viaţa în care trăiţi şi creaţi, în care vă contopiţi pentru a contura simultan tot ceea ce există.

Aşadar, noi venim aici ca fiind voi, prin voi, pentru voi, pentru a vă ajuta să vă găsiţi conexiunea interioară cu acest Sine Divin care sunteţi voi şi care este prezent aici ca fiinţa voastră din ce în ce mai luminoasă. Vă înălţaţi într-o iubire mai mare şi într-o lumină mai intensă decât a reuşit vreodată omenirea să acceseze înainte, iar această schimbare transformă planeta voastră, pe măsură ce planeta voastră transformă experienţa voastră despre Voi înşivă. Nu trebuie să subestimaţi capacitatea voastră de a şti şi a fi acest Sine Divin care este esenţa a ceea ce sunteţi voi, de a vă conecta direct cu Sursa fiinţei voastre: Sinele vostru Divin.

Şi vă spunem, dragii noştri, că acest Sine Divin nu e masculin sau feminin, nu este un zeu separat de voi, la care să vă rugaţi şi în faţa căruia să vă plecaţi! Acest Sine Divin e tot ce vă trebuie, tot ce sunteţi şi veţi fi. Este calea către casă şi către unificare, fără formă şi infinită. Este iubire şi energie, e Lumină şi sunteţi Voi. Nimic nu vă mai poate îndepărta de adevăr; este o mare similitudine, acum şi întotdeauna între aspectul vostru uman şi acest Sine Divin, care sunteţi Voi cei adevăraţi.

De aceea, dansaţi de bucuria de a şti acest lucru. Cugetaţi asupra acestei realităţi şi simţiţi cum vă contopiţi cu acest aspect al Creaţiei mai presus de formă care sălăşluieşte în voi. Găsiţi-vă calea în linişte. Găsiţi-vă calea prin tăcere. Lăsaţi-vă cuprinşi de spaţialitate. Totul e mai uşor când simţiţi că drumul vostru este aliniat cu drumul tuturor celorlalţi, pentru că în această relaţie directă cu Creaţia, vă percepeţi în mod natural aşa cum sunteţi cu adevărat: liberi, treziţi şi iluminaţi.

Apoi, cultivaţi-vă noua viaţă. Daţi-i formă ştiind că iubirea sunteţi voi, nimic mai mult, nimic mai puţin. Creaţi-o ştiind că voi sunteţi ea, nimic mai mult, nimic mai puţin. Orice altceva e o simplă apariţie temporară şi luminoasă, asemenea unui joc de artificii pe cer, care îţi taie respiraţia când erupe, superb şi luminos, dar efemer. Aşa stau lucrurile.

Dincolo de toate astea sunteţi voi, Sinele vostru Divin – cunoaşterea, deplinătatea şi Unimea – esenţa adevărului valabil în permanenţă. Vast şi sălbatic şi liber.

Noi suntem Arcturienii, iar eu sunt Ashira, Lumina voastră vie şi ambasadorul Tărâmului Pur al Iubirii.