Prognoză energetică pentru noiembrie 2015 – Lee Haris
07/11/2015
Tainele subconştientului – Arta meditaţiei – Partea I-a
25/11/2015
Show all

Perspectiva a cincea: transcenderea spațiului și timpului Un mesaj planetar hathor, prin Tom Kenyon

Perspectiva a cincea:

transcenderea spațiului și timpului

Un mesaj planetar hathor,

prin Tom Kenyon

http://tomkenyon.com/perspectiva-a-cincea-transcenderea-spatiului-si-timpului

Intrarea în dimensiuni mai înalte ale conștiinței reclamă o modificare fundamentală în ceea ce privește timpul și spațiul perceput.

Aceasta e o schimbare crucială de percepție, despre care vrem să vorbim, folosind o perspectivă teoretică și o tehnică practică, ce include folosirea unei meditații acustice, pe care am creat-o în acest scop.

Teoria

Dimensiunile mai înalte pot fi privite în multe feluri. Dorim să împărtășim o schemă de bază despre cum considerăm noi dimensiunile și provocările pe care le întâlniți, în timp ce treceți într-o realitate dimensională mai înaltă.

După cum vedem noi lucrurile, realitatea voastră biologică întrupată (adică, corpul fizic) e ancorată în dimensiunile a treia și a patra ale conștiinței.

Sunteți foarte familiarizați cu tridimensionalitatea lumii voastre. Sistemul vostru nervos e foarte acordat la această realitate. Complexul vostru creier/minte/corp e sincronizat cu realitatea fizică a lumii voastre. Însăși supraviețuirea voastră biologică depinde de orientarea voastră în spațiul din jurul vostru. În plus, corpul, mintea și conștiința vă sunt ancorate în percepția voastră despre timp.

Dar nivelurile dimensionale mai înalte ale conștiinței voastre nu sunt îngrădite de aceste constrângeri. Ele nu au restricții de orientare spațio-temporale. Acest lucru se datorează faptului că corpurile voastre dimensionale superioare nu au masă sau fizicalitate, nefiind deci influențate de câmpurile gravitaționale.

Timpul este influențat în mod considerabil de câmpurile gravitaționale. Mai mult, percepția voastră despre timp e influențată de condiționare. Combinația dintre câmpurile gravitaționale și condiționarea socială a făcut ca majoritatea ființelor umane să se simtă izolate în constrângerile spațiului și timpului.

Pragmatic vorbind, experiența voastră despre „realitate” este un rezultat al nivelului vibratoriu cu care vă identificați. Atunci când vă identificați cu dimensiuni mai înalte ale conștiinței, sunteți eliberați de constrângerile spațiului și timpului și acționați într-o realitate mai fluidă.

Atunci când vă identificați doar cu realitatea voastră biologică, practic vorbind, sunteți prinși în spațiu și timp.

În acest mesaj, vă vom prezenta o metodă prin care să vă schimbați identitatea personală, trecând de la constrângerile timpului și spațiului perceput, la libertatea dimensiunilor mai înalte, în timp ce vă trăiți viața de zi cu zi, într-o civilizație și o realitate dimensională îngrădite de aceste constrângeri (spațiul și timpul).

Înainte să vă împărtășim această metodă, e necesar însă să cercetăm un pic mai amănunțit teoria.

După cum îl considerăm noi, timpul reprezintă dimensiunea a patra. Pentru noi, spațiul și timpul sunt strâns legate. Oamenii voștri de știință au confirmat teoria lui Einstein, că obiectele mari care au masă generează câmpuri gravitaționale, care modifică spațiul și timpul.

Pentru noi, dimensiunea a cincea este prima dimensiune a conștiinței aflată în afara constrângerilor spațio-temporale (adică, dimensiunile a treia și a patra.) Iar ființele din dimensiunea a cincea nu au masă și, prin urmare, nu sunt expuse efectelor câmpurilor gravitaționale.

Deși dimensiunea a cincea nu are fizicalitate în sine, ea are formă sau obiecte. Dar, din perspectiva voastră, în dimensiunea a cincea formele par efemere – neavând substanță sau realitate.

Atunci când veți intra în dimensiunea a cincea, veți continua să vă percepeți ca având formă (adică corp). Iar lucrurile din dimensiunea a cincea vă vor apărea ca fiind la fel de solide ca formele pe care le întâlniți în realitatea voastră curentă. Dar experiența voastră despre spațiu va fi mai fluidă, iar timpul, ca punct de referință, nu va mai exista.

Sunt unii care spun că toate problemele voastre vor fi rezolvate în mod magic și instantaneu, atunci când veți intra în dimensiuni mai înalte. Aceasta nu e experiența noastră. Doar că provocările sunt diferite. Oportunitățile sunt și ele diferite, deoarece nu mai sunteți îngrădiți de limitările spațiului și timpului, așa cum le percepeți în realitatea voastră curentă întrupată. Acest lucru vă oferă ocazii mai însemnate pentru creativitate și ceea ce numim noi „evoluție dimensională.”

Evoluția dimensională înseamnă dezvoltarea capacității de a fi conștient, în mod simultan, de mai multe dimensiuni și de a acționa în cadrul lor. Călătoria spre această stare de măiestrie poate fi, într-adevăr, lungă și întortocheată, deoarece implică să trăiești într-o anumită realitate dimensională, prin experiență directă. De exemplu, viața voastră întrupată actuală este – din perspectiva evoluției dimensionale – o ocazie de a deveni experți în dimensiunile a treia și a patra. De asemenea, este o ocazie de a percepe dimensiunile mai înalte, în timp ce trăiți o existență întrupată. O viață trăită astfel accelerează foarte mult evoluția dimensională, iar acest mesaj e codificat cu niveluri multiple de informații, pentru aceia dintre voi care au trecut la acest mod radical de ființare.

Din perspectiva noastră, până în dimensiunea a noua, aveți o formă care are aspect uman. Fiecare dimensiune următoare a conștiinței e mai subtilă (mai puțin densă) decât cea anterioară. La cei care intră în dimensiunea a zecea, forma, așa cum o știți, dispare de tot, iar natura lor devine mai mult geometrică.

În momentul în care intrăm în dimensiunea a zecea, devenim sfere. Noi nu suntem sferele ce apar în fotografii, pe care unele persoane le numesc orbi. Adevărații orbi – spre deosebire de artefactele sau farsele fotografice – sunt ființe interdimensionale care au geometrie sferică. Iar dacă priviți mai atent, aceste sfere vor dezvălui labirinturi complexe în interiorul lor. Natura sferică a ființelor interdimensionale este un aspect comun, numeroase tipuri de ființe având această formă geometrică.

Atunci când intrăm în dimensiunea a zecea, unii dintre noi devenim ceea ce noi numim Aethosul, despre care am vorbit în alte mesaje.

Dar să revenim la voi. La nivel colectiv, omenirea e atrasă cu rapiditate în dimensiunea a cincea. Acesta e un salt evolutiv inevitabil, plin atât de pericole, cât și de oportunităși, iar noi dorim să vorbim acum despre câteva din provocările care vă apar, în timp ce faceți această tranziție.

Pentru scopurile acestei discuții, am vrea să împărțim aceste provocări în trei categorii mari: 1) provocări ce survin în mod natural în tranzițiile în conștiință, 2) influențe umane și 3) interferența extraterestră.

Provocări ce survin în mod natural

Tranzițiile în dimensiuni mai înalte sunt problematice, din cauza diferențelor radicale de percepție, dintre ființele limitate de gravitație și cele care nu sunt limitate. Altfel spus, în pragul dintre realitatea voastră tridimensională și tetradimensională, și realitatea voastră pentadimensională, vă confruntați cu un „zid” de diferențe perceptuale.

Într-adevăr, unele persoane care percep realitatea pentadimensională cred că-și pierd mintea. Acest lucru se întâmplă deoarece spațiul și timpul perceput sunt temporar excluse. În dimensiunile mai înalte percepția e mai fluidă, iar atunci când intrați în aceste dimensiuni vă aflați în afara vieții personale. E ca și cum ați fi deconectați de realitățile și solicitările existenței terestre, ceea ce, în funcție de psihologia fiecăruia, poate da naștere la o ușurare enormă sau la o întristare profundă.

Atunci când conștiința voastră trece în dimensiunea a cincea, vi se schimbă identitatea personală. Efectiv nu vă mai puteți identifica cu existența voastră terestră, așa cum obișnuiați să o faceți. Din perspectiva noastră, această provocare este de fapt cea mai grea, atunci când intrați pentru prima oară în dimensiunea a cincea. Trecerea de la dimensiunea a cincea la dimensiunile mai înalte este în mod inerent mai ușoară, deoarece sunteți deja obișnuiți cu dispariția spațiului și timpului, ca limitări.

Trecerea la dimensiunea a cincea (și mai sus) reclamă din partea voastră finețe, dacă e să realizați sarcina de a vă trăi viața de zi cu zi, în timp ce cuprindeți această realitate extinsă.

Una din aptitudinile viitoare ale omenirii, din punct de vedere colectiv vorbind, va fi aptitudinea de a trăi în dimensiunea a treia și a patra – însemnând spațiul și timpul, așa cum le cunoașteți în prezent – în timp ce, concomitent, trăiți în dimensiunea a cincea, unde spațiul și timpul nu mai sunt percepute ca și constrângeri.

Această realitate duală îi va oferi omenirii viziuni și aptitudini creative uriașe, dar, la fel ca în cazul majorității progreselor, acest lucru urmează o curbă a clopotului (o curbă simetrică în formă de clopot, ce reprezintă distribuția și frecvența tipică a valorilor unui set de date aleatorii. N.tr.). Și, foarte probabil, mulți dintre voi, care citesc acest mesaj, sunt mai avansați în această tranziție, decât cea mai mare parte a omenirii. E posibil ca acest lucru să vă facă să vă simțiți ca un străin ce trăiește într-un ținut ciudat.

Influențele umane

Tranziția voastră, de la realitatea dimensiunilor a treia și a patra, la a cincea și mai sus, este cu atât mai mult îngreunată de influențele umane sau culturale.

Din perspectiva evoluției dimensionale, edificiul întregii voastre civilizații e fondat pe o iluzie. Iluzia este că lumea voastră e solidă și că spațiul și timpul sunt realități de neclintit, ce nu pot fi influențate de conștiința voastră.

Deși, în plan biologic, sunteți nevoiți să vă ocupați de solicitările dimensiunilor a treia și a patra, în viața voastră de zi cu zi, a fi atenți la spațiul și timpul perceput este diferit de a crede că ele reprezintă singura realitate.

Sistemele voastre filosofice, religioase și politice, bazate pe teritoriu, prosperă și depind de perpetuarea acestei iluzii. Dar, în opinia noastră, casa de cărți, pe care o numiți civilizație umană, se va prăbuși până la urmă și va evolua într-un mod radical, pe măsură ce tot mai mulți indivizi se eliberează de trăirea unei vieți îngrădite, care e orientată doar către realitățile dimensionale inferioare.

Să ne îndreptăm acum atenția la alte influențe ce pot avea – și au – un impact negativ asupra tranziției voastre la realități dimensionale mai înalte.

Ecosistemul vostru urmează o spirală descendentă, făcând ca supraviețuirea organismelor biologice să fie tot mai grea. Acest lucru provoacă un stres uriaș asupra întregii vieți animale și vegetale, inclusiv a oamenilor. Unele din amenințările la adresa ecosistemului vostru sunt de natură cosmică, cum ar fi activitatea solară, precum și radiațiile gamma și alte forme de radiații venite din spațiul cosmic. Alte amenințări provin de la schimbările ce au loc în interiorul Pământului, dar o mare parte din degradarea ecosistemului vostru e produsă de om, incluzând – dar în mod cert nelimitându-se la – emisiile de carbon și acidularea oceanelor.

Nu vom aloca timpul și spațiul (o glumă de-a noastră) ca să discutăm pe larg despre acest subiect, întrucât e foarte complex. Dar cei care cred că totul e bine în realitatea ecologică a planetei voastre trăiesc în negare.

Asta ne conduce la brokerii puterii, cei care își măresc puterea privându-i de putere pe alții. În acest caz, ne referim la corporațiile care răspândesc informații false despre ecosistem, ca să-și poată perpetua venitul, pe seama formelor de viață ale planetei voastre.

Pentru omenire, acesta e un test de inteligență, iar dacă, la nivel colectiv, nu vă treziți și nu înțelegeți că ați fost manipulați și că brokerii puterii – atât cei văzuți, cât și cei nevăzuți – au profitat de voi, ecosistemul vostru va continua să se degradeze, iar voi vă veți confrunta cu un viitor ce nu merită a fi trăit.

Interferența extraterestră

O parte din ceea ce numim interferență extraterestră e de natură genetică și are de-a face cu manipularea genetică de la început, făcută de annunaki. Această civilizație extraterestră a creat ceea ce, în esență, reprezintă o rasă de sclavi, în scopul extragerii aurului de care aveau nevoie disperată, ca să-și consolideze energetica aflată în scădere a atmosferei lor. A fost întreprins un experiment genetic, în care primele primate de pe pământ au fost manipulate genetic de către annunaki, pentru a servi ca muncitori, sclavi, în scopul mineritului. Astfel, în codul genetic al biologiei voastre e încorporată o tendință adânc înrădăcinată de a fi supuși și de a idolatriza ceea ce percepeți a fi „ființe divine”.

Primii oameni i-au perceput pe annunaki (și pe mulți alți călători galactici și intergalactici) drept dumnezei, însă aceste ființe erau doar atât de avansate tehnologic, încât simpla lor prezență și acțiunile lor li se păreau magice, minților mai puțin evoluate.

Punctul de tranziție, de la constrângerile existenței tridimensionale și tetradimensionale, la libertatea mai mare din dimensiunea a cincea și dincolo de ea poate genera o problemă emoțională. Iar asta se datorează faptului că libertatea imensă, întâlnită în realitatea dimensională mai înaltă, poate fi derutantă pentru un timp. Această dezorientare e cauzată de doi factori: 1) dispariția spațiului și timpului percepute ca puncte de referință și 2) manipularea făcută de annunaki.

Dacă nu v-ați eliberat de tiparul genetic al annunakilor, de slugărnicie și idolatrizare, experiența voastră din dimensiunile mai înalte poate fi alterată.

Acest lucru se datorează adevărului simplu că există o mulțime de ființe interdimensionale, extraterestre și de alt fel, care vor fi fericite să umple golul – ce se vor hrăni cu subordonarea voastră în fața voinței lor și cu gloria din idolatrizarea voastră.

Dacă asta vă e alegerea, atunci, aceasta va fi realitatea voastră. Nu emitem judecăți despre faptul că alegeți sau nu asta, dar suntem de părere că o asemenea alegere ar fi regretabilă.

Esența mesajului nostru este împuternicirea și libertatea personală, așa că vă prevenim ca, pe măsură ce intrați în realitatea dimensiunii a cincea și mai sus de ea, să evitați iluziile implantate de extratereștri, că ar exista alte ființe cărora ar trebui să vă supuneți. Să le respectați, dacă sunt demne de respect, da. Să vă supuneți cuiva? Niciodată!

Moartea și dimensiunea a cincea

Atunci când vă schimbați identitatea în dimensiunea a cincea, povestea voastră personală din această viață pare ca un vis. Deoarece ați transcens ancorele senzoriale ale vieții voastre întrupate, iar întreaga voastră poveste și toate poveștile acestui univers sunt percepute ca fiind ireale.

În timpul anumitor stări de conștiință foarte extinse, această natură ca de vis a vieții poate fi percepută direct. Dar, pentru majoritatea ființelor umane, această experiență apare doar în timpul tranziției pe care o numiți moarte.

Dorim să vorbim despre două tipuri de moarte. Primul tip de moarte este metamorfoza psihică și spirituală, care are loc atunci când vă strămutați în realitatea pentadimensională. De multe ori, acest lucru poate fi resimțit ca un fel de moarte, deoarece dispare orientarea voastră obișnuită, față de realitățile din viața voastră, bazate pe senzorial. Cine sunteți? Care e sensul vieții voastre? Aceste întrebări existențiale fundamentale sunt profund influențate de tranzițiile în realitățile dimensiunilor a cincea și mai înalte.

Așadar, acelora dintre voi care citesc aceste rânduri și care fac tranziția la dimensiunea a cincea – sau mai sus – le spunem să nu fie descurajați de sentimentul decesului lor. E posibil ca sentimentul morții voastre iminente să apară în voi ca urmare a tranziției în realitatea dimensională mai înaltă și nu să fie un indiciu al morții voastre fizice.

Al doilea tip de moarte despre care vrem să vorbim este moartea realității voastre biologice (și anume, corpul fizic). La încheierea procesului morții, nu veți mai primi date senzoriale din lumea voastră exterioară, iar experiența spațiului și timpului (așa cum le percepeți în prezent) va fi ștearsă. Dacă nu sunteți pregătiți, acest lucru poate fi foarte derutant. El poate fi și foarte amuzant, dacă înțelegeți natura a ceea ce se întâmplă.

Dacă vă identificați în totalitate doar ca organism biologic, momentul morții voastre poate fi foarte înspăimântător. Dar dacă ați gustat din libertatea realității dimensiunii a cincea sau mai sus de ea, tranziția voastră prin moarte va fi mai ușoară.

Din experiența și perspectiva noastră, la încheierea morții voastre biologice, veți fi confruntați cu trei portaluri. Primul e un tunel de lumină. Al doilea e un portal deschis prin intermediul energeticei unui guru sau mântuitor. Iar al treilea este un portal sau un tunel ce duce în întuneric.

Tunelul de lumină e generat din tubul pranic – care trece prin centrul corpului vostru, pornind din perineu, până în creștetul capului – și este ca un tunel sau canal asemănător unui tub. În clipa morții, conștiința voastră urcă prin acest tunel ce se deschide, prin chakra coroanei, într-o altă dimensiune a conștiinței.

De cealaltă parte a tunelului este o lumină strălucitoare și e posibil să constatați că vă percepeți pe un pod ce trece peste un pârâu sau râu. La celălalt capăt al podului vor fi persoanele din viața voastră anterioară, viața pe care tocmai ați încheiat-o. E posibil să-i percepeți pe cei care au murit înaintea voastră, inclusiv animalele de companie pe care le-ați avut, deoarece spiritele animalelor locuiesc și ele în acest tărâm. Dacă există relații sau probleme neterminate cu aceste persoane sau ființe, care mai necesită să fie rezolvate, e posibil să simțiți o dorință arzătoare de a pătrunde în această lumină, iar dacă faceți acest lucru veți intra din nou în roata nașterii și morții și vă veți reîncarna – cel mai probabil pe Pământ.

Al doilea portal e creat de voința personală a unui guru sau mântuitor. Intrând în acest portal, veți fi conduși în câmpul vibratoriu al gurului sau mântuitorului cu care aveți o legătură personală profundă. Iar pentru aceia dintre voi aflați pe acest drum, pătrunderea în această dimensiune a conștiinței va însemna împlinirea unei dorințe profunde de a fi cu această ființă. În acest caz, avertismentul nostru este că veți intra într-un tărâm definit nu doar de nivelul de evoluție atins de gurul sau mântuitorul vostru, dar și de limitările sale.

Al treilea portal se deschide în întuneric. Iar intrarea în acest portal vă conduce în Neant – creatoarea din care iau naștere toate lucrurile. Dacă alegeți acest portal și dacă v-ați pregătit să abordați acest grad de libertate, veți fi liberi să explorați alte dimensiuni din acest cosmos și dincolo de el, însemnând stări de ființare ce transcend orice fenomene fizice. În acest tărâm de existență, puteți deveni un explorator al altor realități, dacă alegeți asta.

Unele persoane leșină atunci când se confruntă cu vastitatea Neantului. Ele se reped să aleagă o nouă realitate, în loc să nu se grăbească, ca să se odihnească în potențialul tuturor lucrurilor. Am discutat despre asta într-un mesaj trecut, numit Stări de conștiință din procesul de tranziție.

Nu emitem judecăți cu privire la portalul în care să intrați în timpul tranziției dimensionale pe care o numiți moarte. Dar considerăm că vă e benefic să știți dinainte ce vă așteaptă, ca să vă puteți pregăti pentru alegerile pe care veți fi nevoiți să le faceți, de partea cealaltă a experienței voastre pământești.

Moartea nu e un sfârșit. Este doar încheierea unei singure călătorii prin spațiu și timp. Moartea e un vestitor al noilor realități posibile, iar voi veți crea aceste realități, prin alegerile pe care le faceți în timpul vieții, precum și prin alegerile pe care le faceți în momentul morții.

Acum ne vom îndrepta atenția la o metodă simplă de a vă antrena conștiința să intre în dimensiuni mai înalte și să aibă acces la libertatea din realitatea voastră transcendentă – neîngrădită de limitările spațiului și timpului perceput. Această metodă se bazează pe folosirea unei meditații acustice simple, pentru a explora libertatea conștiinței, ce apare atunci când vă schimbați identitatea de sine la dimensiunile mai înalte.

Vă prevenim ca, în timp ce faceți experiențe cu acest prag al conștiinței, pe care noi îl numim Perspectiva a cincea, să evitați tentația de a fugi de realitate. Vă oferim această metodă, nu ca pe o cale de a fugi de realitățile existenței voastre întrupate, ci ca pe o cale de a vă intensifica și îmbogăți experiența de viață, oferindu-vă acces la dimensiunea a cincea și dincolo de ea.

Realitățile dimensionale mai înalte, neîngrădite de constrângerile spațiului și timpului perceput, îmbinate cu realitățile existenței voastre biologice, creează un catalizator puternic pentru evoluție dimensională și este, în opinia noastră, un lucru mai degrabă de sărbătorit decât de evitat.

Pentru aceia dintre voi care citesc aceste rânduri și care sunt, într-adevăr, la un pas de moartea fizică, această meditație acustică vă poate ajuta să aveți acces la o tranziție mai plăcută.

Perspectiva a cincea

Perspectiva a cincea este pur și simplu recunoașterea faptului că sunteți neîngrădiți de spațiu și timp. Ea este un foaier sau o intrare în dimensiunea a cincea, iar de aici și în dimensiunile mai înalte.

Ea este o percepție directă, nu doar un gând sau o idee. Este o experiență viscerală, generată prin activarea capacității de măiestrie spațială, a emisferei voastre cerebrale drepte.

Atunci când, prin experiență directă, intrați într-o conștiență extinsă a spațiului, are loc o schimbare în conștiință. Deveniți martor la natura ca de vis a vieții voastre, a poveștii voastre și a tuturor fenomenelor din jurul vostru. Acest sentiment de libertate, această transcendență a spațiului și timpului perceput, vă permit să vă ocupați de realitățile existenței voastre întrupate, în moduri mai creative și ingenioase – și pentru acest motiv vă împărtășim această metodă.

Așa cum v-am prevenit mai devreme, ea nu e menită a fi o formă de escapism. Dar există, într-adevăr, o tentație în Perspectiva a cincea, despre care e necesar să vorbim mai clar, înainte de a merge mai departe.

Atunci când intrați în Perspectiva a cincea – care înseamnă transcenderea spațiului și timpului perceput – toate lucrurile referitoare la viața și lumea din jurul vostru par ca un vis. Sunteți detașați de toate și e posibil să aveți impresia că viața voastră de zi cu zi e ca un dans de care nu sunteți interesați.

Dacă rămâneți în Perspectiva a cincea, fără să vă angrenați realitățile vieții întrupate, veți intra într-o bulă, dar, în ceea ce privește evoluția dimensională, nu veți avea beneficii dintr-o astfel de evadare.

Ne putem imagina că faptul de a rămâne în bula Perspectivei a cincea ar fi cea mai bună alegere pentru unele persoane, în cazuri foarte rare. Dar, pentru majoritatea oamenilor, Perspectiva a cincea e cel mai bine folosită ca trambulină spre viziune și creativitate mai profundă.

Atunci când veți lucra cu meditația acustică, vă veți antrena creierul/mintea să intre în Perspectiva a cincea. Natura spațială a tiparelor acustice va produce în creier/minte/corp un răspuns, ce deschide un portal către Perspectiva a cincea și, în final, vă veți trezi într-o stare de conștiență extinsă. Cu cât lucrați mai mult cu meditația acustică, cu atât devine mai puternică această capacitate. În final, avansați la stadiul în care puteți folosi Perspectiva a cincea în mijlocul activităților voastre cotidiene – acesta fiind și scopul.

Atunci când vă confruntați cu o situație dificilă din viața voastră și puteți, concomitent, să vă aflați în Perspectiva a cincea, presiunea situației scade. Iar asta se datorează faptului că circumstanțele vă limitează mai puțin conștiința. Aveți un mic „spațiu de manevră”, ca să spunem așa, iar în acea libertate interioară, în ființa voastră vor apărea în mod spontan noi viziuni creative și aptitudini de rezolvare a problemelor.

Meditația

Noi numim această meditație A Bridge Between the Worlds/O punte între lumi. Ea stimulează o stare mentală ce vă permite să cunoașteți libertatea Perspectivei a cincea.

Vă sugerăm să ascultați această meditație acustică în căști, astfel ca informațiile acustice să fie direcționate mai exact în creier, fără prezența altor sunete din mediul ambiant.

Când începeți să ascultați, evocați sentimentul de a fi înconjurați de un spațiu uriaș. Sentimentul de a fi înconjurați de spațiu e cel care vă activează capacitățile emisferei cerebrale drepte. Gândul că sunteți înconjurați de un spațiu vast nu va activa acest potențial. E necesar să vă simțiți sau să vă percepeți, chinestetic, înconjurați de un spațiu vast.

Dacă sunteți exploratori avansați ai conștiinței, vă puteți amplifica experiența, simțind că între spațiul exterior din jurul vostru și spațiul din interiorul corpului nu există nicio barieră. Cu alte cuvinte, granița corpului dispare temporar și există doar spațiu. În timp ce ascultați această meditație acustică, vă mențineți această stare mentală. Atunci când mintea hoinărește, o aduceți înapoi, la conștientizarea spațiului și sunetelor pe care le auziți. După încheierea meditației, vă sugerăm să stați câteva clipe, ca să simțiți ce se întâmplă în voi.

În momentul în care stăpâniți aptitudinea de a intra în Perspectiva a cincea, folosind această meditație acustică, sunteți pregătiți să avansați și să explorați folosirea acestei aptitudini în mijlocul circumstanțelor din viața voastră. Asocierea constrângerilor din viața voastră întrupată, cu libertatea din realitățile dimensionale mai înalte dă naștere la un paradox foarte interesant, iar prin faptul de a pătrunde în acest paradox vă veți accelera  nsiderabil evoluția dimensională.

Hathorii
20 aprilie 2015

Gândurile și remarcile lui Tom

Această meditație acustică (O punte între lumi) durează aproximativ 12 minute. Dar, pe măsură ce începeți să faceți experiențe cu metoda de ascultare a sunetelor, în timp ce intrați în Perspectiva a cincea (sentimentul spațiului), să nu considerați că e necesar să meditați pe întreaga durată a acestei piese acustice. Unele persoane vor simți că pot „face față” doar la câteva minute, iar dacă sunteți una din aceste persoane aș spune să măriți treptat durata, potrivit cu zona voastră de confort.

În mod paradoxal, unele persoane ar dori ca meditația acustică să fie mai lungă. Dacă faceți parte dintre aceste persoane, apăsați pe butonul de reluare, cât de des doriți – până la un punct. Dacă nu mai faceți lucrurile din viața voastră ce trebuie făcute, cum ar fi spălarea rufelor și vaselor, cred că e posibil să fi exagerat și că e necesar să vă aduceți înapoi. E vorba despre echilibru.

Linkul către acest fișier audio apare la finalul comentariilor mele.

Nu e recomandat să ascultați această piesă acustică sau să faceți experiențe cu Perspectiva a cincea, în situații care vă impun să fiți alerți, cum ar fi șofatul sau manevrarea unui utilaj, întrucât combinația celor două modifică mult percepțiile și starea de spirit.

Aceia dintre voi care au ascultat The Elevatron (Elevatronul), vor remarca similarități puternice, și recomand citirea mesajului hathor anterior, intitulat Intensificarea nodurilor de haos și dezmembrarea realității 3d, pentru a-și face o idee despre ce înseamnă această armonică fundamentală.

O notă tehnică: Pentru aceia dintre voi curioși să afle diferențele tehnice dintre cele două meditații acustice,O punte între lumi este o versiune extinsă a Elevatron-ului, având conturat un coeficient de egalizare, pentru a-i amplifica efectele inerente de calmare. După ce am lucrat cu meditația, în numeroase configurații, consider că această piesă acustică e foarte eficientă în a vă ajuta să ajungeți la Perspectiva a cincea.

În acest mesaj, hathorii menționează două din mesajele lor anterioare, Aethosul și Stări de conștiință din procesul de tranziție. Sunt de părere că amândouă v-ar fi de folos, în special Stări de conștiință. Dacă faceți click pe titlurile subliniate de mai sus, veți fi conduși la mesaje sau puteți merge la secțiunea Hathor de pe website (www.tomkenyon.com) și să le căutați după titlu.

Exploratorii experimentați ai Minții vor putea intra foarte ușor în Perspectiva a cincea. Dacă sunteți novici în explorarea lumilor voastre interioare, Perspectiva a cincea ar putea să vi se pară un pic neobișnuită, întrucât contrastează puternic cu percepția de fiecare zi asupra realității, a majorității oamenilor. Dar Perspectiva a cincea este, în esență, o aptitudine a creierului, o metodă de a vă activa inteligența spațială a emisferei cerebrale drepte.

Iar prin mijlocirea emisferei voastre drepte veți putea explora vastitatea spațiului interior. Deși rezultatul acestei aptitudini a creierului este o stare mentală aparent neobișnuită, ca orice aptitudine cerebrală, poate fi dezvoltată. Doar că reclamă timp și experiență cu această metodă.

Așa cum sugerează hathorii, de fiecare dată când lucrați cu meditația acustică, veți crea noi circuite neuronale în creier, care vă vor permite în final să intrați în Perspectiva a cincea și să transcendeți spațiul și timpul, cu adevărată măiestrie – chiar dacă nu ați mai încercat vreodată așa ceva.

Secretul este repetiția. Cu cât lucrați mai mult cu Perspectiva a cincea, împreună cu meditația acustică, cu atât mai eficient va deveni creierul vostru în producerea acestei stări mentale neobișnuite și inventive.

Click aici pentru a asculta și/sau descărca meditația acustică, A Bridge Between the Worlds/O punte între lumi.